Egenskaben Højde

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

Billedobjekt

Alternativknapobjekt

Sektionsobjekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Etiketobjekt

Gruppeboksobjekt

Underformularobjekt

Kombinationsboksobjekt

Stregobjekt

Sideobjekt

Samling af faneblade

Kommandoknapobjekt

Listeobjekt

Rektangelobjekt

Tekstboksobjekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Rapportobjekt

Til/fra-knapobjekt

Du kan bruge egenskaben Højde (sammen med egenskaben Bredde) til at tilpasse et objekt efter bestemte dimensioner. Heltal med læse/skriveadgang for alle objekter på listen Gælder for undtagen objektet Rapport med læse/skriveadgang af typen Long.

udtryk.Højde

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af ovenstående objekter.

&nbspBemærkninger

Egenskaben Højde anvendes kun til sektioner i formularer og rapporter, ikke til formular og Rapport.

Angiv et tal for den ønskede højde i den aktuelle måleenhed. Hvis du vil bruge en anden måleenhed end indstillingen i dialogboksen Internationale indstillinger i Windows Kontrolpanel, skal du angive enheden, f.eks. cm eller tommer (f.eks. 5 cm eller 3 tommer).

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af objektets egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

I forbindelse med kontrolelementer kan du angive standardindstillingen for denne egenskab ved at bruge kontrolelementets standardtypografi for kontrolelement eller egenskaben DefaultControl i VBA-kode.

I VBA kan du bruge et numerisk udtryk til at angive værdien af denne egenskab. Værdier udtrykkes i twip.

Når du udskriver eller får vist et eksempel på en rapport, kan du i rapportsektioner ikke bruge en makro eller VBA-kode til at indstille egenskaben Højde. I forbindelse med kontrolelementer i rapporter kan du kun indstille egenskaben Højde, når du udskriver eller får vist et eksempel på en rapport, hvis du bruger en makro eller en hændelsesprocedure, der er angivet i egenskabsindstillingen for en VedFormatering-hændelse i en sektion.

Du kan ikke angive denne egenskab for et objekt, hvis udskrivningen allerede er startet. Hvis du f.eks. prøver at indstille egenskaben Højde i hændelsen Udskriv i en rapport, genereres der en fejl.

Microsoft Office Access 2007 angiver automatisk egenskaben Højde, når du opretter eller tilpasser størrelsen på et kontrolelement, eller når du tilpasser størrelsen på et vindue i designvisning eller designvisning.

Højden af sektioner måles inden for kanterne. Højden på kontrolelementer måles fra et midtpunkt i kanterne, så kontrolelementer med forskellige kantbredder justeres korrekt. Du angiver margener for formulerer og rapporter ved at klikke på Margener under fanen Sidelayout.

Bemærk: Når du skal angive en placering til venstre og øverst for et objekt, skal du bruge egenskaberne Venstre og Øverst.

Eksempel

Følgende kode ændrer størrelsen på en kommandoknap til en firkant, der måler 2,5 cm gange 2,5 cm (standardmåleenheden i VBA er twips; 1440 twips svarer til 2,5 cm):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×