Egenskaben Guid

Gælder for

Referenceobjekt

Egenskaben GUID i et Referenceobjekt returnerer et Guid, der identificerer et bibliotekstype i Windows-registreringsdatabasen. Skrivebeskyttet streng.

udtryk.Guid

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben GUID kan kun vælges ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Hvert typebibliotek har et tilknyttet GUID, der er gemt i registreringsdatabasen. Når du angiver en reference til et typebibliotek, bruger Microsoft Office Access 2007 typebibliotekets GUID til at identificere typebiblioteket.

Du kan bruge metoden AddFromGUID (TilføjFraGUID) til at oprette et objekt af typen Reference fra et typebiblioteks GUID.

Eksempel

I følgende eksempel udskrives værdien af egenskaberne FullPath, GUID, IsBroken, Major og Minor for hvert Reference-objekt i samlingen References:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×