Egenskaben Format – Datatypen Dato/klokkeslæt

Du kan indstille egenskaben Format til foruddefinerede dato- og klokkeslætsformater eller anvende brugerdefinerede formater for datatypen Dato/klokkeslæt.

Indstilling

Foruddefinerede formater

Følgende tabel viser de foruddefinerede egenskabsindstillinger for Format for datatypen Dato/klokkeslæt.

Indstilling

Beskrivelse

Standarddatoformat

(Standardværdi) Hvis værdien kun er en dato, vises der intet klokkeslæt. Hvis værdien kun er et klokkeslæt, vises der ingen dato. Denne indstilling er en kombination af indstillingerne Kort dato og Lang dato.

Eksempler: 3/4/93, 05:34:00 PM og 3/4/93 05:34:00 PM.

Lang dato

Samme som Lang dato-indstillingen i de internationale indstillinger i Windows.

Eksempel: Lørdag, 3. april 1993.

Mellemlangt datoformat

Eksempel: 3-apr-93.

Kort dato

Samme som Kort dato-indstillingen i de internationale indstillinger i Windows.

Eksempel: 3/4/93.

Advarsel: I indstillingen Kort dato antages det, at datoer mellem 1/1/00 og 31/12/29 hører til det 21. århundrede (dvs. årstallene antages at være mellem 2000 og 2029). Datoer mellem 1/1/30 og 31/12/99 antages at høre til det 20. århundrede (dvs. årstallene antages at være mellem 1930 og 1999).

Langt klokkeslæt

Samme som indstillingen under fanen Klokkeslæt i de internationale indstillinger i Windows.

Eksempel 17:34:23.

Mellemlangt klokkeslætsformat

Eksempel 17:34

Kort klokkeslætsformat

Eksempel: 17:34.


Brugerdefinerede formater

Du kan oprette brugerdefinerede dato- og klokkeslætsformater ved at anvende følgende symboler.

Symbol

Beskrivelse

: (kolon)

Klokkeslætsseparator. Separatorer angives i de internationale indstillinger i Windows.

/

Datoseparator.

c

Det samme som det foruddefinerede Standarddatoformat.

d

Dag i måneden i et eller to numeriske cifre (1 til 31).

dd

Dag i måneden i to numeriske cifre (01 til 31).

ddd

De første tre bogstaver i måneden (Man til Søn).

dddd

Ugedagens fulde navn (Mandag til Søndag).

ddddd

Det samme som det foruddefinerede format Kort dato.

dddddd

Det samme som det foruddefinerede format Lang dato.

w

Dag i ugen (1 til 7).

ww

Uge i året (1 til 53).

m

Måned i året i et eller to numeriske cifre (1 til 12).

mm

Måned i året i to numeriske cifre (01 til 12).

mmm

De første tre bogstaver i måneden (jan til dec).

mmmm

Månedens fulde navn (januar til december).

q

Datoen vist som kvartal i året (1 til 4).

y

Nummeret på dagen i året (1 til 366).

yy

De sidste to cifre i året (01 til 99).

yyyy

Det fulde år (0100 til 9999).

h

Time i et eller to cifre (0 til 23).

hh

Time i to cifre (00 til 23).

n

Minut i et eller to cifre (0 til 59).

nn

Minut i to cifre (00 til 59).

s

Sekund i et eller to cifre (0 til 59).

ss

Sekund i to cifre (00 til 59).

ttttt

Det samme som det foruddefinerede format Langt klokkeslætsformat.

AM/PM

12-timers klokkeslæt med de store bogstaver "AM" eller "PM" efter tidspunkt.

am/pm

12-timers klokkeslæt med de små bogstaver "am" eller "pm" efter tidspunkt.

A/P

12-timers klokkeslæt med de store bogstaver "A" eller "P" efter tidspunkt.

a/p

12-timers klokkeslæt med de små bogstaver "a" eller "p" efter tidspunkt.

AMPM

12-timers klokkeslæt med den pågældende morgen/aftenindikator som defineret i de internationale indstillinger i Windows.


Brugerdefinerede formater vises i overensstemmelse med de indstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows. Brugerdefinerede formater, der ikke stemmer overens med de indstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, ignoreres.

Bemærk: Hvis du vil føje et komma eller en anden separator til et brugerdefineret format, skal du anbringe separatoren i anførselstegn således: mmm d", "yyyy.

Eksempel

Følgende er eksempler på brugerdefinerede dato/klokkeslætsformater.

Indstilling

Viser

ddd", "mmm d", "yyyy

Man, 2. jun, 1997

mmmm dd", "yyyy

2. juni, 1997

"Dette er uge nr."ww

Dette er uge nr. 22

"I dag er det "dddd

I dag er det tirsdag


Du kan anvende et brugerdefineret format til at få vist "e.Kr." før eller "f.Kr." efter et årstal, alt efter om det angivne tal er positivt eller negativ. Hvis du vil se, hvordan dette brugerdefinerede format fungerer, kan du oprette et nyt tabelfelt, angive datatypen til Tal og angive et format således:

"e.Kr. " #;# " f.Kr."

Positive tal vises som årstal med "e.Kr." foran årstallet. Negative tal vises som årstal med "f.Kr." efter årstallet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×