Egenskaben Format – Datatyperne Tal og Valuta

Egenskaben Format kan angives til foruddefinerede talformater eller brugerdefinerede talformater til datatyperne Tal og Valuta.

Indstilling

Foruddefinerede formater

I følgende tabel vises de foruddefinerede egenskabsindstillinger for Format for tal.

Indstilling

Beskrivelse

Tal

(Standardværdi) Viser tallet, som det indtastes.

Valuta

Bruger tusindtalseparator. Følger de indstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows for negative beløb, decimal- og valutasymboler og decimaler.

Euro

Bruger eurosymbolet ( Euro ), uanset hvilket valutasymbol der er angivet i de internationale indstillinger i Windows.

Fast

Viser mindst ét ciffer. Følger de indstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows for negative beløb, decimal- og valutasymboler og decimaler.

Standard

Bruger tusindtalsseparatoren. Følger de indstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows for negative beløb, decimalsymboler og decimaler.

Procent

Ganger værdien med 100, og tilføj et procenttegn (%). Følger de indstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows for negative beløb, decimalsymboler og decimaler.

Videnskabelig

Anvender standardvidenskabelig notation.


Brugerdefinerede formater

Brugerdefinerede talformater kan have en til fire sektioner med semikolon (;) som listeseparator. Hver sektion indeholder formatspecifikationen til en anden type tal.

Sektion

Beskrivelse

Første

Formatet for positive tal.

Anden

Formatet for negative tal.

Tredje

Formatet for nulværdier

Fjerde

Formatet for Null-værdier.


Du kan f.eks. anvende følgende brugerdefinerede Valuta-format:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Dette tal formaterer fire sektioner, der er adskilt af semikolon, og anvender forskelligt format til hver sektion.

Hvis du bruger flere sektioner uden at angive et format for hver enkelt sektion, vises der intet for de indtastninger, der ikke er noget format for, eller også anvendes formateringen af den første sektion som standard.

Du kan tilpasse talformater ved hjælp af følgende symboler.

Symbol

Beskrivelse

. (punktum)

Decimalseparator. Separatorer angives i de internationale indstillinger i Windows.

, (komma)

Tusindtalsseparator.

0

Cifferpladsholder. Viser et ciffer eller 0.

#

Cifferpladsholder. Viser et ciffer eller ingenting.

$

Viser tegnet "$".

%

Procent. Værdien ganges med 100, og der tilføjes et procenttegn.

E– eller e–

Videnskabelig notation med et minustegn (–) ud for negative eksponenter og intet ud for positive eksponenter. Dette symbol skal anvendes sammen med andre symboler, som i 0.00E–00 eller 0.00E00.

E+ eller e+

Videnskabelig notation med et minustegn (–) ud for negative eksponenter og et plustegn (+) ud for positive eksponenter. Dette skal anvendes sammen med andre symboler, som i 0.00E+00.


Bemærkninger

Du kan bruge egenskaben AntalDecimaler til at tilsidesætte standardantallet af decimaler for det foruddefinerede format, der er indstillet for egenskaben Format.

De foruddefinerede valuta- og euroformater følger indstillingerne i International i Windows. Du kan tilsidesætte disse ved at angive dit eget valutaformat.

Eksempel

Nedenfor følger eksempler på de foruddefinerede talformater.

Indstilling

Data

Viser

Tal

3456,789
–3456,789
$213,21

3456,789
–3456,789
$213,21

Valuta

3456,789
–3456,789

$3.456,79
($3.456,79)

Fast

3456,789
–3456,789
3,56645

3456,79
–3456,79
3,57

Standard

3456,789

3.456,79

Procent

3
0,45

300%
45%

Videnskabelig

3456,789
–3456,789

3,46E+03
–3,46E+03


Følgende er eksempler på brugerdefinerede talformater.

Indstilling

Beskrivelse

0;(0);;"Null"

Viser positive værdier normalt. Viser negative værdier i parenteser. Viser ordet "Null", hvis værdien er Null.

+0,0;–0,0;0,0

Viser et plustegn (+) eller et minustegn (–) med positive eller negative tal. Viser 0,0, hvis værdien er nul.


Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×