Egenskaben FlereRækker

Gælder for

Samling af faneblade

Du kan bruge egenskaben FlereRækker til at angive eller bestemme, om et fanekontrolelement kan vise mere end én række faner. Boolesk læse/skriveadgang.

udtryk.FlereRækker

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben FlereRækker kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

Flere rækker er tilladt.

Nej

False

(Standardværdi) Flere rækker er ikke tilladt.


Bemærk: Du kan indstille egenskaben FlereRækker ved hjælp af kontrolelementets egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Du kan også angive standardværdien for denne egenskab ved at bruge standardtypografi for kontrolelement eller egenskaben DefaultControl i VBA-kode.

Når egenskaben FlereRækker er angivet til True, bestemmes antallet af rækker af bredden og antallet af faner. Antallet af rækker kan ændres, hvis størrelsen på kontrolelementet ændres, eller hvis der føjes flere faner til kontrolelementet.

Når egenskaben FlereRækker er angivet til False, og bredden af fanerne overstiger bredden af kontrolelementet, vises navigationsknapper i højre side af fanebladet. Du kan bruge navigationsknapperne til at rulle gennem alle fanerne i fanebladet.

Eksempel

Hvis du vil returnere værdien af egenskaben FlereRækker for et faneblad med navnet "Detaljer" i formularen "Ordreindtastning", kan du bruge følgende:

Dim b As Boolean
b = Forms("Ordreindtastning").Controls("Detaljer").FlereRækker

Hvis du vil angive værdien af egenskaben FlereRækker, kan du bruge følgende:

Forms("Ordreindtastning").Controls("Detaljer").FlereRækker = True

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×