Egenskaben FlereMarkeringer

Gælder for

Listeobjekt

Du kan bruge egenskaben FlereMarkeringer til at angive, om en bruger kan foretage flere markeringer på en listefelt eller i en formular, og hvordan der foretages flere markeringer. Byte læse/skriveadgang.

udtryk.FlereMarkeringer

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben FlereMarkeringer kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

 Ingen

0

(Standardværdi) Flere markeringer er ikke tilladt.

Simpel

1

Når du klikker med musen eller trykker på mellemrumstasten, markeres eller fjernes markeringen fra flere elementer.

Sammensat markering

2

Du kan markere flere elementer ved at holde tasten SKIFT nede og klikke på de enkelte elementer med musen eller ved at holde SKIFT nede og trykke på en piletast for at udvide markeringen fra det tidligere markerede elementet til det aktuelle element. Du kan også markere elementer ved at trække med musen. Hvis du holder CTRL nede og klikker på et element, markeres eller fjernes markeringen fra elementet.


Bemærk: Du kan indstille egenskaben FlereMarkeringer ved at bruge listens egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Egenskaben kan kun angives i designvisning.

Du kan bruge egenskaben ListIndex til at returnere indekstallet for det markerede element. Når egenskaben FlereMarkeringer er angivet til Sammensat markering eller Enkel, kan du bruge egenskaben Markeret for listen eller samlingen ItemsSelected til at bestemme, hvilke elementer der er markeret. Når egenskaben FlereMarkeringer er angivet til Sammensat markering eller Simpel, er værdien af listens kontrolelement desuden altid Null.

Hvis egenskaben FlereMarkeringer er angivet til Sammensat markering, fjernes eventuelle markeringer, brugeren har foretaget, når der genforespørges på listen.

Eksempel

Hvis du vil returnere værdien af egenskaben FlereMarkeringer for en liste med navnet "Land" i formularen "Ordreindtastning", kan du bruge følgende:

Dim b As Byte
b = Forms("Ordreindtastning").Controls("Land").FlereMarkeringer

Hvis du vil angive værdien FlereMarkeringer, kan du bruge følgende:

Forms("Ordreindtastning").Controls("Land").FlereMarkeringer = 2 ' Extended.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×