Egenskaben FørsteVærdier

Du kan bruge egenskaben FørsteVærdier til at returnere et angivet antal poster eller en procentdel af poster, der opfylder de kriterier, du specificerer. Det kan f.eks. være, at du vil have returneret de første 10 værdier eller de første 25 procent af alle værdier i et felt.

Bemærk: Egenskaben FørsteVærdier anvendes kun til forespørgsler af typen tilføje forespørgsel, opret-tabel-forespørgsel og vælg forespørgsel.

Indstilling

Indstillingen for egenskaben FørsteVærdier er et datatypen Heltal, der repræsenterer det bestemte antal værdier, der returneres, efterfulgt af et procenttegn (%), der repræsenterer procentdelen af poster, der returneres. Hvis de øverste 10 værdier skal returneres, skal du sætte egenskaben FørsteVærdier til 10. Hvis de øverste 10 procent af værdier skal returneres, skal du sætte egenskaben FørsteVærdier til 10%.

Du kan angive denne egenskab direkte i koden. Den er defineret i SQL-visning i Forespørgselsvindue ved hjælp af en TOP n- eller TOP n PERCENT-delsætning i SQL-streng/erklæring.

Du kan også indstille egenskaben FørsteVærdier ved hjælp af forespørgslens egenskabsark eller boksen Første værdier under Funktioner under fanen Design.

Bemærk: Egenskaben FørsteVærdier i forespørgslens egenskabsark og under fanen Design er en kombinationsboks, der indeholder en liste over værdier og værdier i procent. Du kan markere en af disse værdier, eller du kan angive en gyldig indstilling i boksen.

Bemærkninger

Indstillingen for egenskaben FørsteVærdier bruges typisk sammen med sorterede felter. Det felt, du vil have vist de øverste værdier for, bør være det felt længst til venstre, hvor boksen Sorter er markeret i designgitter. En stigende sortering returnerer de nederste poster, og en faldende sortering returnerer de øverste. Hvis du angiver, at der skal returneres et bestemt antal poster, returneres alle poster med værdier svarende til værdien i den sidste post også.

Antag f.eks. at der er følgende salgstotaler for en gruppe medarbejdere.

Salg

Sælger

90.000

Leverling

80.000

Peacock

70.000

Davolio

70.000

King

60.000

Suyama

50.000

Buchanan


Hvis du har sat egenskaben FørsteVærdier til 3 med en faldende sortering i feltet Salg, returnerer Microsoft Office Access 2007 følgende fire poster.

Salg

Sælger

90.000

Leverling

80.000

Peacock

70.000

Davolio

70.000

King


Bemærk: Hvis du vil have returneret de øverste eller nederste værdier uden at få vist dublerede værdier, skal du indstille egenskaben UnikkeVærdier i forespørgslens egenskabsark til Ja.

Eksempel

I følgende eksempel tildeles en SQL-streng, der returnerer de 10 dyreste produkter for egenskaben Postkilde for en formular, der viser de ti dyreste produkter.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×