Egenskaben EmailSubject

Gælder for

Hyperlinkobjekt

Du kan bruge egenskaben EmailSubject til at angive eller bestemme, at emnelinjen i en e-mail i et hyperlink returneres til et objekt, et dokument, en webside eller en anden destination for en kommandoknap, et billedkontrol eller et navnkontrolelement. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.EmailSubject

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben EmailSubject er et strengudtryk, der repræsenterer emnelinjen i en fil (universal naming convention (UNC)) eller webside (Uniform Resource Locator (URL)).

Du kan indstille egenskaben EmailSubject ved hjælp af en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Du kan også bruge dialogboksen Indsæt hyperlink til at indstille denne egenskab ved at klikke på knappen Generer til højre for egenskabsboksen i egenskabsark.

Bemærk: Når du opretter et LINK ved hjælp af dialogboksen Indsæt hyperlink, sætter Microsoft Office Access 2007 automatisk egenskaben EmailSubject til det sted, der er angivet i boksen Emne under fanen E-mail-adresse.

Når du flytter markøren hen over en kommandoknap, et billedkontrolelement eller et etiketkontrolelement, som egenskaben Hyperlinkadresse er indstillet for, ændres markøren til en opadpegende hånd. Når du klikker på kontrolelementet, vises det objekt eller den webside, hyperlinket angiver.

Hvis du vil åbne objekter i den aktuelle database, skal du ikke indstille egenskaben Hyperlinkadresse men angive type af og navnet på det objekt, du vil åbne i egenskaben Hyperlinkunderadresse ved at bruge syntaksen "objekttype objektnavn". Hvis du vil åbne et objekt i en anden Access-database, skal du indtaste stien til og filnavnet på databasen i egenskaben Hyperlinkadresse og angive det databaseobjekt, der skal åbnes, ved hjælp af egenskaben Hyperlinkunderadresse.

Egenskaben Hyperlinkadresse kan indeholde en absolut eller relativ sti til et destinationsdokument. En absolut sti er en fuldstændig URL- eller UNC-sti til et dokument. En relativ sti er en sti, der er relateret til den basissti, der er angivet i indstillingen Hyperlinksti i dialogboksen Egenskaber for Databasenavn (som åbnes, når du klikker på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klikker på Administrer database og derefter klikker på Databaseegenskaber) eller til den aktuelle databasesti. Hvis indstillingen for egenskaben Hyperlinkadresse ikke kan genkendes som en gyldig URL- eller UNC-sti, antages det, at du har angivet en sti, der er relativ i forhold til basisstien i indstillingen Hyperlinksti eller den aktuelle databasesti.

Bemærk: Hvis du følger et hyperlink til et andet Access-databaseobjekt, anvendes databasens startegenskaber. Hvis destinationsdatabasen f.eks. har angivet en visningsformular, vises denne formular, når databasen åbnes.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×