Egenskaben BundetKolonne

Gælder for

Kombinationsboks

Liste

Når du vælger på en listefelt eller i en kombinationsfelt, fortæller egenskaben BundetKolonneMicrosoft Office Access 2007, hvilken kolonne værdier der skal bruges som værdien i kontrolelement. Hvis kontrolelementet er bundne kontrolelementer til et felt, lagres værdien i den kolonne, der er angivet i egenskaben BundetKolonne, i det felt, der er angivet i egenskaben Kontrolelementkilde. Lang med læse/skriveadgang.

udtryk.BundetKolonne

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Indstilling

Egenskaben BundetKolonne bruger følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

0

Egenskabsværdien ListIndex, og ikke kolonneværdien, lagres i den aktuel post. Egenskabsværdien ListIndex for den første række er 0, den anden række er 1 osv. Egenskaben ListIndex angives automatisk, når et element vælges på en liste eller i en kombinationsboks. Det kan være nyttigt at angive egenskaben BundetKolonne til 0 og bruge egenskabsværdien ListIndex for kontrolelementet, hvis du f.eks. kun er interesseret i at lagre en sekvens af tal.

1 eller større

Værdien i den angivne kolonne bliver kontrolelementets værdi (standardværdien er 1). Hvis kontrolelementet er bundet til et felt, lagres denne indstilling i det pågældende felt i den aktuelle post. Egenskaben BundetKolonne kan ikke angives til en værdi, der er større end indstillingen for egenskaben AntalKolonner.


Du kan angive egenskaben BundetKontrolelement ved hjælp af formularens egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Hvis der er tale om tabelfelter, kan du angive denne egenskab under fanen Opslag i sektionen Feltegenskaber i designvisning for felter, hvor egenskaben VisKontrolelement er angivet til Kombinationsboks eller Liste.

tip

Egenskaben BundetKolonne angives automatisk, når du vælger Guiden Opslag som datatype for et felt i tabeldesign.

I VBA-kode (Visual Basic for Applications) angives egenskaben BoundColumn ved hjælp af et tal eller et numerisk udtryk, der er lig med en værdi fra 0 til indstillingen af egenskaben ColumnCount.

Bemærkninger

Den synlige kolonne længst til venstre i en kombinationsboks (den kolonne længst til venstre, hvor indstillingen i kombinationsboksens egenskab for Kolonnebredder ikke er 0) indeholder de data, der vises i tekstboksdelen af kombinationsboksen i formularvisninger eller i en Rapport. Egenskaben BundetKontrolelement bestemmer, hvilken kolonneværdi i tekstboksen eller kombinationsboksen der lagres, når du foretager et valg. På den måde kan du vise andre data end dem, du gemmer som værdi i kontrolelementet.

Bemærk: Hvis den bundne kolonne ikke er den samme som den synlige kolonne længst til venstre i kontrolelementet (eller hvis du angiver egenskaben BundetKolonne til 0), angives egenskaben BegrænsTilListe til Ja.

I Access bruges nulbaserede tal til at referere til kolonner i egenskaben Kolonne. Det vil sige, at der refereres til den første kolonne med udtrykket Column(0). Der refereres til den anden kolonne med udtrykket Column(1) osv. Egenskaben BundetKolonne bruger derimod 1-baserede tal til at referere til kolonnerne. Det betyder, at du har adgang til den værdi, der er lagret i den pågældende kolonne ved hjælp af udtrykket Column(0), hvis egenskaben BundetKolonne er angivet til 1.

Hvis egenskaben Autoudfyldning er angivet til Ja, indsætter Access automatisk en værdi i tekstboksdelen af kombinationsboksen, der svarer til en værdi på kombinationsbokslisten, efterhånden som du skriver.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×