Egenskaben Billede

Gælder for

Kommandoknapobjekt

Formularobjekt

Billedobjekt

Sideobjekt

Rapportobjekt

Til/fra-knapobjekt

Du kan bruge egenskaben Billede til at angive en bitmap eller anden type grafik, der skal vises i en kommandoknap, et billedkontrol, en til/fra-knap, en side i et fanekontrolelement eller som et baggrundsbillede i en formular eller Rapport. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.Billede

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben Billede indeholder (bitmap) eller stien og filnavnet for en bitmap eller anden type grafik, der skal vises.

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af:

  • egenskabsark. Klik på knappen Generer til højre for egenskabsboksen (til kommandoknapper og til/fra-knapper). Når du vælger en af bitmapfilerne på listen Tilgængelige billeder, er egenskabsindstillingen (bitmap).

  • En makro.

  • Visual Basic for Applications (VBA)-kode. Du kan bruge et strengudtryk, der omfatter stien til og navnet på grafikken som i følgende eksempel:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Kommandoen Billede under Kontrolelementer og felter under fanen Design i designvisning (til billedkontrolelementer eller baggrundsbilleder i formularer og rapporter) for at vælge en bitmap eller anden type grafik.

Standardindstillingen er (ingen). Når grafikken er indlæst i objektet, er egenskabsindstillingen (bitmap) eller stien til og filnavnet på grafikken. Hvis du sletter (bitmap) eller stien til og filnavnet på grafikken fra egenskabsindstillingen, slettes billedet fra objektet, og egenskabsindstillingen er igen (ingen).

Hvis egenskaben Billedtype er angivet til Integreret, gemmes grafikken sammen med objektet.

Du kan oprette brugerdefinerede bitmaps ved hjælp af Microsoft Paintbrush eller et andet program, der opretter bitmapfiler. En bitmapfil skal have filtypen .bmp, .ico eller .dib. Du kan også bruge grafikfiler i formaterne .wmf eller .emf eller en vilkårlig anden grafikfiltype, du har et grafikfilter til. Formularer, rapporter og billedkontrolelementer understøtter alle grafik. Kommandoknapper og til/fra-knapper understøtter kun bitmaps.

Knapper kan enten vise en titeltekst eller et billede. Hvis begge tildeles til en knap, vil billedet være synligt, men ikke titelteksten. Hvis billedet slettes, fremkommer billedteksten. Microsoft Office Access 2007 viser billedet centreret på knappen og beskåret, hvis billedet er større end knappen.

tip

Hvis du vil oprette en kommandoknap eller en til/fra-knap med en titeltekst og et billede, kan du medtage den ønskede billedtekst som del af bitmappen og tildele bitmappen til egenskaben Billede i kontrolelementet.

Eksempel

I følgende eksempel angives baggrundsbilledet "Logo.gif" for rapporten "Indkøbsrekvisition".

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×