Egenskaben Baggrundsfarve

Gælder for

Bundet objektramme

Objektramme

Kombinationsboks

Gruppeboks

Formateringsbetingelse

Rektangel

Billede

Sektion

Etiket

Tekstboks

Liste

Du kan bruge egenskaben Baggrundsfarve til at angive farven på baggrunden i et kontrolelement eller en sektion. Lang med læse/skriveadgang.

udtryk.Baggrundsfarve

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Indstilling

Egenskaben Baggrundsfarve indeholder et numerisk udtryk, der svarer til den farve, som bruges til at udfylde baggrunden i et kontrolelement eller en sektion.

Du kan bruge Farvegenerator til at angive denne egenskab ved at klikke på knappen Generer til højre for egenskabsboksen i egenskabsark. Ved hjælp af Farvegenerator kan du angive brugerdefinerede baggrundsfarver for kontrolelementer og sektioner.

Du kan også angive denne egenskab ved hjælp af et kontrolelements eller en sektions egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA) eller ved hjælp af kommandoen Fyldfarve under Skrifttype (under fanen Design eller Formatering, afhængigt af om du er i designvisning eller layoutvisning).

I VBA-kode (Visual Basic for Applications) skal du bruge et numerisk udtryk til at angive egenskaben. Egenskabsindstillingen har datatypen Datatypen Lang.

Du kan angive standardværdien for denne egenskab ved at bruge standardtypografi for kontrolelement eller egenskaben DefaultControl i VBA-kode.

Hvis der er tale om en tabel, kan du angive egenskaben ved hjælp af kommandoen Fyldfarve under Skrifttype under fanen Data eller i VBA-kode ved hjælp af egenskaben DatasheetBackColor.

Bemærkninger

Hvis du vil bruge egenskaben Baggrundsfarve, skal egenskaben Baggrundstype angives til Normal, hvis den er tilgængelig.

Eksempel

I følgende eksempel bruges funktionen RGB til at angive egenskaberne Rammefarve, Baggrundsfarve og Forgrundsfarve, afhængigt af værdien af tekstboksen txtPastDue. Du kan bruge funktionen QBColor til at angive disse egenskaber. Hvis du anbringer følgende kode i hændelsen Form_Current( ), indstilles kontrolelementets udseende, så snart brugeren åbner en formular eller flytter til en ny post.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×