Egenskaben Autotabulering

Gælder for

Tekstboks

Du kan bruge egenskaben Autotabulering til at angive, om der skal indsættes et tabulatortegn efter indtastning af det sidste tegn, der tillades af tekstboksens inputmaske. Når der indsættes et automatisk tabulatortegn, flyttes fokus til det næste kontrolelement i formularens tabulatorrækkefølge. Boolesk med læse/skriveadgang.

udtryk.Autotabulering

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Indstilling

Egenskaben Autotabulering bruger følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

Opretter et tabulatortegn efter indtastning af det sidste tilladte tegn i en tekstboks.

Nej

False

Opretter ikke et tabulatortegn efter indtastning af det sidste tilladte tegn i en tekstboks (standardværdi).


Du kan angive denne egenskab ved hjælp af en formulars egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Du kan angive standardværdien for denne egenskab ved at bruge standardtypografi for kontrolelement eller egenskaben DefaultControl i VBA-kode.

Egenskaben Autotabulering påvirker tabulatorens funktionsmåde i både formularvisninger og dataarkvisning.

Bemærkninger

Du opretter en inputmaske til et kontrolelement ved hjælp af egenskaben Inputmaske.

Du kan også oprette en inputmaske til en tekstboks, der er bundne kontrolelementer til et felt, ved at angive egenskaben Inputmaske for feltet i formularens underliggende tabel eller forespørgsel. Hvis feltet trækkes til en formular fra feltlisten, nedarves feltets inputmaske af tekstboksen.

Du kan bruge egenskaben Autotabulering, hvis du har en tekstboks på en formular, hvor du normalt indtaster det maksimale antal tegn for hver post. Når du har indtastet det maksimale antal tegn, flyttes fokus automatisk til det næste kontrolelement i tabulatorrækkefølgen. Du kan f.eks. bruge denne egenskab til et kategorifelt, der altid skal indeholde fem tegn.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×