Egenskaben AllowBypassKey

Du kan bruge egenskaben AllowBypassKey til at angive, om SKIFT-tasten er aktiveret, så startegenskaberne og AutoExec-makroen springes over. Du kan f.eks. angive egenskaben AllowBypassKey til False for at forhindre en bruger i at springe startegenskaberne og AutoExec-makroen over.

Indstilling

Egenskaben AllowBypassKey bruger følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

True

Aktiver SKIFT-tasten, så brugeren kan springe startegenskaberne og AutoExec-makroen over.

False

Deaktiver SKIFT-tasten, så brugeren forhindres i at springe startegenskaberne og AutoExec-makroen over.


Du kan angive denne egenskab ved hjælp af en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Hvis du vil angive egenskaben AllowBypassKey ved hjælp af en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications), skal du oprette egenskaben på følgende måder:

  • I en database (.mb eller .accdb) kan du tilføje egenskaben ved hjælp af metoden CreateProperty og derefter føje den til samlingen Properties for objektet Database.

  • I et Microsoft Access-projekt (.adp) kan du føje egenskaben til samlingen AccessObjectProperties for objektet CurrentProject ved hjælp af metoden Add.

Bemærkninger

Du skal sørge for, at egenskaben AllowBypassKey er angivet til True, når du foretager fejlfinding i et program.

Indstillingen af egenskaben AllowBypassKey træder ikke i kraft, før databasen åbnes næste gang.

Eksempel

I følgende eksempel vises en procedure med navnet SetBypassProperty, der overfører navnet på den egenskab, som skal angives, dens datatype og dens indstilling. Den generelle procedure, ChangeProperty, forsøger at angive egenskaben AllowBypassKey, og hvis egenskaben ikke findes, bruges metoden CreateProperty til at føje egenskaben til samlingen Properties. Dette er nødvendigt, fordi egenskaben AllowBypassKey ikke findes i samlingen Properties, før den er tilføjet.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×