Egenskaben Øverst

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

Billedobjekt

Alternativknapobjekt

Rapportobjekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Etiketobjekt

Gruppeboksobjekt

Underformularobjekt

Kombinationsboksobjekt

Stregobjekt

Sideobjekt

Samling af faneblade

Kommandoknapobjekt

Listeobjekt

Sideskiftobjekt

Tekstboksobjekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Rektangelobjekt

Til/fra-knapobjekt

Du kan bruge egenskaben Øverst til at angive placeringen af et objekt i en formular eller Rapport. Heltal med læse/skriveadgang for alle objekterne på listen Gælder for undtagen rapportobjektet, som er af typen skrivebeskyttet Long.

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af ovenstående objekter.

Bemærkninger

Et kontrolelements placering er afstanden målt fra elementets venstre eller øverste kant til venstre eller øverste kant af den sektion, der indeholder kontrolelementet. Når du sætter egenskaben Øverst til 0, placeres kontrolelementets kant helt øverst i sektionen. Hvis du vil bruge en anden måleenhed end indstillingen i dialogboksen Internationale indstillinger i Windows Kontrolpanel, skal du angive en enheden, f.eks. cm eller tommer (f.eks. 3 cm eller 3 tommer).

I Visual Basic skal du bruge et numerisk udtryk til at angive værdien af denne egenskab. Værdier angives i twip.

I forbindelse med kontrolelementer kan du angive denne egenskab ved hjælp af et kontrolelements egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Når du flytter et kontrolelement, indsættes den nye indstilling for egenskaben Øverst automatisk i egenskabsarket. Når du får vist en formular eller rapport i Vis udskrift, eller når du udskriver en formular, bestemmes et kontrolelements placering af indstillingen for egenskaben Øverst sammen med rapportens margenindstillinger, som du får vist, hvis du klikker på Margener under fanen Sidelayout.

I forbindelse med rapporter er indstillingen for egenskaben Øverst den del, den aktuelle sektion forskydes fra sidens øverste del. Denne egenskabsindstilling angives i twips. Du kan bruge egenskaben til at angive, hvor langt ned på siden du ønsker sektionen udskrevet i hændelsesproceduren Format for sektionen.

Eksempel

I følgende eksempel kontrolleres indstillingen for egenskaben Øverst for den aktuelle rapport. Hvis værdien er mindre end minimumindstillingen af margenen, angives egenskaberne NæstePost og PrintSection til Falsk. Sektionen fortsætter ikke til næste post, og næste sektion udskrives ikke.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×