Egenskaben Ændret

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Du kan bruge egenskaben Ændret til at bestemme, om den aktuelle post er ændret, siden den sidst blev gemt. Det kan f.eks. være, at du vil spørge brugeren, om ændringer af en post er foretaget med vilje og, hvis de ikke er det, give brugeren mulighed for at flytte til næste post uden at gemme ændringerne. Boolesk læse/skriveadgang.

udtryk.Ændret

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben Ændret kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Sand

True

Den aktuelle post er ændret.

Falsk

False

Den aktuelle post er ikke ændret.

Denne egenskab er tilgængelig i formularvisningerog dataarkvisning.

Egenskaben angives eller læses ved hjælp af en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Når en post gemmes, sætter Microsoft Office Access 2007 egenskaben Ændret til Falsk (False). Når en bruger foretager ændringer af en post, sættes egenskaben til Sand (True).

Eksempel

I følgende eksempel aktiveres knappen btnUndo, når data ændres. Subrutinen UndoEdits( ) kaldes fra hændelsen EfterOpdatering i kontrolelementer i tekstbokse. Når du klikker på den aktiverede btnUndo-knap, gendannes den oprindelige værdi af kontrolelementet ved hjælp af egenskaben OldValue.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×