Dynamiske matrixer og funktionsmåde for overløbsmatrix

Fra og med september 2018 returnerer alle Excel-formler, der returnerer flere værdier, også kendt som en matrix, resultaterne til de tilstødende celler. Denne funktion kaldes overløb.

En formel, der kan returnere flere resultater, kaldes også en formel for dynamisk matrix. Formler, der i øjeblikket returnerer flere resultater, og som overløber, kaldes formler for overløbsmatrix

Følgende er et par bemærkninger, der kan hjælpe dig med at forstå og bruge disse formler. 

Hvad betyder overløb?

Overløb betyder, at en formular har resulteret i flere værdier, og at disse værdier er blevet placeret i de tilstødende celler. Eksempelvis =SORTER(D2:D11,1,-1), som sorterer en matrix i faldende rækkefølge og returnerer en tilsvarende matrix, der er 10 rækker høj. Men du behøver kun at angive formlen i cellen øverst til venstre eller i dette tilfælde i F2, og den overløber automatisk ned til cellen F11.

Sortér værdierne i cellerne D2:D11 med =SORTER(D2:D11,1,-1)

Bemærk!: 24. september 2018: Funktioner for overløbsmatrix er i øjeblikket en betafunktion og er på nuværende tidspunkt kun tilgængelig for visse Office Insiders. Vi fortsætter med at optimere disse funktioner i løbet af de kommende måneder. Når de er klar, udgiver vi dem til alle Office Insiders og Office 365-abonnenter.

Hovedpunkter

 1. Når du trykker på Enter for at bekræfte din formel, tilpasses størrelsen på outputområdet dynamisk i Excel, og resultaterne placeres i hver celle i området.

 2. Hvis du skriver en dynamisk matrixformel, der skal handle på en liste med data, kan det være nyttigt at placere den i en Excel-tabel og derefter bruge strukturerede henvisninger til at referere til dataene. Dette skyldes, at strukturerede henvisninger automatisk tilpasses, når der tilføjes eller fjernes rækker fra tabellen.

 3. Formler for overløbsmatrix understøttes ikke i Excel-tabeller, så du skal placere dem i gitteret uden for tabellen. Tabeller er bedst egnet til at indeholde rækker og kolonner med uafhængige data.

 4. Når du angiver en formel for overløbsmatrix og markerer en celle i overløbsområdet, placeres en fremhævet kant rundt om området i Excel. Kanten forsvinder, når du markerer en celle uden for området.

  Matrixformel med outputområde fremhævet med en blå kant

 5. Det er kun den første celle i overløbsområdet, der kan redigeres. Hvis du vælger en anden celle i overløbsområdet, bliver formlen synlig på formellinjen, men teksten er "udvisket" og kan ikke redigeres. Hvis du vil opdatere formlen, skal du markere den øverste venstre celle i matrixområdet og ændre det efter behov, så opdateres resten af overløbsområdet automatisk i Excel, når du trykker på Enter.

  Billede af en gråtonet matrixformel, der indikerer, at den ikke kan redigeres, da den ikke er placeret i den første celle i matrixområdet

 6. Formeloverlapning – Matrixformler kan ikke være input, hvis noget blokerer outputområdet. Hvis dette sker, returneres en #OVERLØB!-fejl i Excel, som indikerer, at der er blokering. Hvis du fjerner blokeringen, overløber formlen som forventet. I eksemplet herunder overlapper formlens outputområde et andet område med data og vises med en stiplet kant, der overlapper celler med værdier, der angiver, at den ikke kan overløbe. Fjern datene, der blokerer, eller kopiér dem til et andet sted, så overløber formlen som ventet.

  Billede af en fejl med #OVERLØB!, der viser, at en matrixformel har en blokering, der forhindrer den i at løbe over.

 7. Ældre matrixformler, der angives via Ctrl+Skift+Enter (CSE), understøttes stadig af hensyn til bagudkompatibilitet, men bør ikke længere bruges. Hvis du vil, kan du konvertere ældre matrixformler til dynamiske matrixformler ved at finde den første celle i matrixformlen, kopiere formlens tekst, slette hele celleområdet for den ældre matrix og derefter genindtaste formlen i den øverste venstre celle. Inden du opgraderer ældre matrixformler til dynamiske matrixformler, skal du være opmærksom på nogle beregningsforskelle mellem de to formater.

 8. I Excel er der begrænset understøttelse af dynamiske matrixer, der opererer på tværs af projektmapper, og de understøttes kun, når begge projektmapper er åbne. Hvis du lukker kildeprojektmappen, returnerer de sammenkædede dynamiske matrixformler en #REFERENCE!-fejl, når de opdateres.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Funktionen FILTRER

Funktionen SLUMPMATRIX

Funktionen SEKVENS

Funktionen ENKELT

Funktionen SORTER

Funktionen SORTER.EFTER

Funktionen ENTYDIGE

Fejl med #OVERLØB! i Excel

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×