Dynamisk visning af indholdet af en celle eller et område i et grafikobjekt

Hvis du vil vise indholdet af en regnearkscelle i en figur, et tekstfelt eller et diagramelement, kan du sammenkæde figuren, tekstfeltet eller diagramelementet med den celle, der indeholder de data, du vil have vist. Du kan bruge kommandoen Kamera Knapflade til at få vist indholdet af et celleområde ved at sammenkæde celleområdet med et billede.

Da cellen eller celleområdet er sammenkædet med grafikobjektet, vil de ændringer, du foretager i dataene i cellen eller celleområdet, automatisk blive vist i grafikobjektet.

Hvad vil du foretage dig?

Dynamisk visning af celleindhold i en figur eller et tekstfelt i et regneark

Dynamisk visning af celleindhold i en titel, etiket eller et tekstfelt i et diagram

Dynamisk visning af indholdet af en celleområde i et billede

Dynamisk visning af celleindhold i en figur eller et tekstfelt i et regneark

 1. Hvis du ikke har en figur eller et tekstfelt i dit regneark, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Hvis du vil oprette en figur, skal du klikke på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt og derefter klikke på den figur, du vil bruge.

   Gruppen Illustrationer på fanen Indsæt

  • Hvis du vil oprette et tekstfelt, skal du klikke på Tekstfelt i gruppen Tekst under fanen Indsæt og derefter trække tekstfeltet til den ønskede størrelse.

   Billede af båndet i Excel

 2. Klik på den figur eller det tekstfelt i regnearket, du vil sammenkæde celleindholdet med.

 3. Skriv et lighedstegn (=) på formellinjen.

 4. Klik på den regnearkscelle, der indeholder de data eller den tekst, der skal sammenkædes til.

  Tip: Du kan også skrive referencen til regnearkscellen. Medtag arknavnet efterfulgt af et udråbstegn (!), f.eks. Ark1!F2

 5. Tryk på Enter.

  Indholdet af cellen vises i den figur eller det tekstfelt, du markerede.

Bemærk: Du kan ikke bruge denne fremgangsmåde med frihåndstegning, streger eller forbindelsesfigurer.

Toppen af siden

Dynamisk visning af celleindhold i en titel, etiket eller et tekstfelt i et diagram

 1. Klik i et diagram på den titel, etiket eller det tekstfelt, som skal kædes sammen med en regnearkscelle, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge den på en liste over diagramelementer.

  1. Klik på et diagram.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formatér, og klik derefter på det diagramelement, du vil bruge.

billede af båndet i excel

 1. Skriv et lighedstegn (=) på formellinjen.

 2. Markér den celle i regnearket, der indeholder de data eller den tekst, der skal vises i titlen, etiketten eller tekstfeltet i diagrammet.

  Tip: Du kan også skrive referencen til regnearkscellen. Medtag arknavnet efterfulgt af et udråbstegn (!), f.eks. Ark1!F2

 3. Tryk på Enter.

  Indholdet af cellen vises i den titel, etiket eller det tekstfelt, du markerede.

Toppen af siden

Dynamisk visning af indholdet af en celleområde i et billede

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du føje Kamera Knapflade til værktøjslinjen Hurtig adgang.

  1. Klik på pilen ud for værktøjslinjen, og klik derefter på Flere kommandoer.

  2. Vælg Alle kommandoer under Vælg kommandoer fra.

  3. Vælg Kamera på listen, klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 2. Markér celleområdet.

 3. Klik på Kamera Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang.

 4. Klik på det sted i et regneark eller diagram, hvor billedet af celleområdet skal indsættes.

  Indholdet af celleområdet vises i billedet.

 5. Hvis du vil formatere billedet eller foretage andre handlinger, skal du højreklikke på billedet og vælge en kommando.

  Du kan f.eks. klikke på kommandoen Formatér billede for at ændre kanten eller gøre baggrunden gennemsigtig.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×