Display or hide zero values

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Det kan være, at du foretrækker at få vist nulværdier i en celle, eller du bruger måske et regneark, der overholder et sæt formatstandarder, der kræver, at du skjuler nulværdier. Du kan få vist eller skjule nulværdier på flere måder.

Nogle gange foretrækker du måske, at nulværdier (0) ikke vises i dine regneark. Nogle gange er det nødvendigt at få dem vist. Uanset om dine formatstandarder eller -indstillinger angiver, at nuller skal vises eller skjules, er der flere måder, du kan opnå dette på.

Skjule eller vise alle nulværdier i et regneark

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 2. Under Visningsindstillinger for dette regneark skal du markere et regneark. Gør et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) i celler.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) som tomme celler.

Skjule nulværdier i markerede celler

Disse trin skjuler nulværdier i markerede celler ved at bruge et talformat. De skjulte værdier vises kun på formellinjen og udskrives ikke. Hvis en værdi i en af cellerne ændres til en værdi, der er forskellig fra nul, vises værdien i cellen, og værdiens format vil være lig med det generelle talformat.

 1. Markér de celler, der indeholder de nulværdier (0), der skal skjules.

 2. Du kan trykke på Ctrl + 1eller under fanen Startside, klik på Formatér > Formatér celler.

  Formatér celler under fanen Hjem

 3. Klik på tal > brugerdefineret.

 4. Skriv i feltet Type0;; @, og klik derefter på OK.

Hvis du vil vise skjulte værdier:

 1. Markér cellerne med skjulte nuller.

 2. Du kan trykke på Ctrl + 1, eller klik på fanen StartsideFormatér > Formatér celler.

 3. Klik på tal > generelle at anvende standardformatet for tal, og klik derefter på OK.

Skjule nulværdier, der returneres af en formel

 1. Markér den celle, der indeholder nulværdien (0).

 2. Under fanen Startside, klik på pilen ud for betinget formatering > Fremhæv celler regler lig med.

 3. Skriv 0i boksen til venstre.

 4. Markér Brugerdefineret format i boksen til højre.

 5. Klik på fanen Skrifttype i boksen Formatér celler.

 6. Vælg hvid i boksen farve, og klik derefter på OK.

Få vist nuller som blanktegn eller tankestreger

Brug funktionen HVIS til at gøre dette.

Data i cellerne A2 og A3 i et Excel-regneark

Brug en formel som den følgende til at returnere en tom celle, når værdien er nul:

=IF(A2-A3=0,"",A2-A3)

Her er, hvordan du kan læse formlen. Hvis 0 er resultatet af (A2-A3), ikke vise 0 – vises der intet (angivet med dobbelte anførselstegn ""). Hvis, der ikke er sand, vises resultatet af A2-A3. Hvis du ikke vil cellerne, men vil have vist et andet tal end 0, kan du lægge en bindestreg "-" eller andre tegn mellem dobbelte anførselstegn.

Skjule nulværdier i en pivottabelrapport

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Analysér, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og gør et af følgende:

  • Skift visningen af fejl     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Format. I feltet skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  • Skift visningen af tomme celler     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i feltet den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Øverst på siden

Nogle gange foretrækker du måske, at nulværdier (0) ikke vises i dine regneark. Nogle gange er det nødvendigt at få dem vist. Uanset om dine formatstandarder eller -indstillinger angiver, at nuller skal vises eller skjules, er der flere måder, du kan opnå dette på.

Få vist eller skjule alle nulværdier i et regneark

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 2. Under Visningsindstillinger for dette regneark skal du markere et regneark. Gør et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) i celler.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier som tomme celler.

Brug et talformat til at skjule nulværdier i markerede celler

Følg denne fremgangsmåde for at skjule nulværdier i udvalgte celler. Hvis værdien i en af cellerne ændres til en værdi, der ikke er nul, vil formatet for værdien ligne det almindelige talformat.

 1. Markér de celler, der indeholder de nulværdier (0), der skal skjules.

 2. Du kan bruge Ctrl + 1, eller klik på fanen StartsideFormatér > Formatér celler.

 3. Klik på Brugerdefineret på listen Kategori.

 4. Skriv 0;-0;;@ i feltet Type

Bemærkninger: 

 • De skjulte værdier vises kun i formellinjen – eller i cellen, hvis du redigerer i cellen – og udskrives ikke.

 • For at få vist skjulte værdier igen, markere cellerne, og derefter skal du trykke på Ctrl + 1, eller pege på Format i gruppen celler under fanen Startside, og klik på Formatér celler. Klik på Generelt for at anvende standardformatet for tal på listen kategori. For at få vist en dato eller et klokkeslæt, Vælg den relevante dato- eller klokkeslætsformat under fanen tal.

Brug et betinget format til at skjule nulværdier, der returneres af en formel

 1. Markér den celle, der indeholder nulværdien (0).

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografi under fanen Startside, peg på Fremhæv celleregler , og klik derefter på Lig med.

 3. Skriv 0 i boksen til venstre.

 4. Markér Brugerdefineret format i boksen til højre.

 5. Klik på fanen Skrifttype i dialogboksen Formatér celler.

 6. Vælg hvid i boksen Farve.

Bruge en formel til at få vist nuller som blanktegn eller tankestreger

For at udføre denne opgave skal du bruge funktionen Tæl .

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 1. Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte en celle ad gangen.
  Vigtigt    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 2. Tryk på CTRL + C.

 3. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL + V. Hvis du arbejder i Excel Web App, Gentag kopierer og indsætter for hver celle i eksemplet.

 5. Vigtigt Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 6. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL +' (accent grave) eller under fanen formler> Formelrevision > Vis formler.

 7. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivelse (resultat)

=A2-A3

Andet tal trækkes fra den første (0)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tom celle, når værdien er nul (tom celle)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tankestreg, når værdien er nul (-)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, under Funktionen HVIS.

Skjule nulværdier i en pivottabelrapport

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Indstillinger for pivottabel under fanen Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og gør et af følgende:

  Skift visningen af fejl     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Format. I feltet skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  Skift visningen af tomme celler     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i feltet den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Øverst på siden

Nogle gange foretrækker du måske, at nulværdier (0) ikke vises i dine regneark. Nogle gange er det nødvendigt at få dem vist. Uanset om dine formatstandarder eller -indstillinger angiver, at nuller skal vises eller skjules, er der flere måder, du kan opnå dette på.

Få vist eller skjule alle nulværdier i et regneark

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Under Visningsindstillinger for dette regneark skal du markere et regneark. Gør et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) i celler.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier som tomme celler.

Brug et talformat til at skjule nulværdier i markerede celler

Følg denne fremgangsmåde for at skjule nulværdier i udvalgte celler. Hvis værdien i en af cellerne ændres til en værdi, der ikke er nul, vil formatet for værdien ligne det almindelige talformat.

 1. Markér de celler, der indeholder de nulværdier (0), der skal skjules.

 2. Du kan trykke på Ctrl + 1, eller klik på fanen Startside i gruppen cellerFormatér > Formatér celler.

 3. Klik på Brugerdefineret på listen Kategori.

 4. Skriv 0;-0;;@ i feltet Type

Bemærkninger: 

 • De skjulte værdier vises kun på formellinjen Knapflade – eller i cellen hvis du redigerer i cellen – og udskrives ikke.

 • Hvis du vil have vist skjulte værdier igen, skal du markere cellerne, og derefter pege på Formater og klikke på Formater celler i gruppen Celler under fanen Startside. Klik på Generelt på listen Kategori for at anvende standardtalformatet. Hvis du vil have vist en dato eller et klokkeslæt igen, skal du vælge det relevante dato- og tidsformat under fanen Tal.

Brug et betinget format til at skjule nulværdier, der returneres af en formel

 1. Markér den celle, der indeholder nulværdien (0).

 2. Under fanen Startside i gruppen typografier, klik på pilen ud for betinget formatering > Fremhæv Celleregler > lig med.

 3. Skriv 0 i boksen til venstre.

 4. Markér Brugerdefineret format i boksen til højre.

 5. Klik på fanen Skrifttype i dialogboksen Formatér celler.

 6. Vælg hvid i boksen Farve.

Bruge en formel til at få vist nuller som blanktegn eller tankestreger

Brug HVIS-funktionen for at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 1. Markér eksemplet i denne artikel.

Vigtigt: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

Markere et eksempel i Hjælp

 1. Tryk på Ctrl+C.

 2. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark i Excel.

 3. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

Vigtigt: Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 1. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL +' (accent grave) eller under fanen formler> Formelrevision gruppe > Vis formler.

Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivelse (resultat)

=A2-A3

Andet tal trækkes fra den første (0)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tom celle, når værdien er nul (tom celle)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tankestreg, når værdien er nul (-)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, under Funktionen HVIS.

Skjule nulværdier i en pivottabelrapport

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Indstillinger for pivottabel under fanen Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og gør et af følgende:

  Skift visningen af fejl     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Format. I feltet skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  Skift visningen af tomme celler     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i feltet den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den seneste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Finde og rette fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel og funktionstaster

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×