Dimensions in Planning Business Modeler

PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel organiserer data i en model ved hjælp af strukturer, der kaldes dimensioner. Datadimensionerne beskriver, hvor dataene passer ind i virksomhedsbilledet, ligesom dimensioner almindeligvis beskriver et skrivebord ved hjælp af målene 120 cm lang, 80 cm dyb og 64 høj. Teknisk set er en dimension et organiseret hierarki af kategorier eller medlemmer, der beskriver data i en faktatabel. Et dimensionsmedlem er en enkel position eller et element i en dimension.

Dimensioner repræsenterer elementer i virksomheden. Elementerne kan være helt håndgribelige som Medarbejdere, Produkter eller Konti, eller de kan repræsentere vigtige visninger af forretningsdata som Forretningsproces, Tid og Scenario.

Dimensioner oprettes og gemmes på et modelwebsted. Når du opretter en model i Forretningsplanlægningsmodel, vælger du de dimensioner, som modellen skal bestå af. Hvis du f.eks. vil oprette indtægtsprognoser, kan du medtage dimensioner som Konti, Enhed, Tid, Scenario og Produkt og udelade dimensioner som Medarbejder, Forretningsproces og Konsolideringsmetode.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en dimension, under Oprette en dimension. Du kan få mere at vide om, hvordan du gør en dimension tilgængelig via et program, under Dele en dimension.

I denne artikel

Dimensionsmedlemmer og medlemssæt

Egenskaber for dimensionsmedlemmer

Foruddefinerede og brugerdefinerede dimensioner

Dimensionsmedlemmer og medlemssæt

Dimensioner har medlemmer, der repræsenterer data i en faktatabel. I en dimension kan medlemmer være arrangeret på en simpel liste eller organiseret i grupper, der kaldes medlemssæt, og der udgør et dimensionshierarki. Medlemmer kan tilhøre et ubegrænset antal medlemssæt.

Store virksomheder kan have mange dimensioner med tusindvis af medlemmer i hver dimension. Et medlemssæt kan være fladt, hvor alle dimensionsmedlemmer er organiseret som sidestillede. Medlemmer kan også organiseres i et hierarki, hvor nogle dimensionsmedlemmer er angivet som overordnede elementer, og andre medlemmer er angivet som underordnede elementer, der er indlejret under de overordnede elementer i hierarkiet.

Enkel liste over medlemmer

Når et medlemshierarki ikke er nødvendigt, kan dimensionsmedlemmer vises på samme niveau. Medlemmer af en dimension af type Medarbejder udgør f.eks. en simpel liste over medarbejdernavne som den, der er vist nedenfor:

  • Aaberg, Jesper

  • Abercrombie, Kim

  • Hao, Junmin

  • Palit, Punya

  • Periera, Michel

Hierarkier og medlemssæt

Du kan også organisere dimensionsmedlemmer i et hierarki. Du kan oprette overordnede og underordnede relationer mellem medlemmer af dimensionen. Hvis det er nødvendigt, kan du oprette et hierarki bestående af flere niveauer.

Derudover kan du oprette medlemssæt. Et medlemssæt bør indeholde alle de medlemmer, der er nødvendige fra en dimension til de beregninger, der udføres af en model eller af en gruppe af modeller.

Dimensionen Konto repræsenterer f.eks. kontoplanen for en organisation og indeholder et hierarki bestående af flere niveauer. Den bruger også medlemssæt til at gruppere relaterede medlemmer, f.eks. konti, der vedrører en resultatopgørelse, og de, der bruges til at oprette balancerapporter. Af praktiske årsager opretter Forretningsplanlægningsmodel automatisk nogle almindeligt brugte medlemmer og medlemssæt i dimensionen Konto, og du kan til enhver tid tilføje brugerdefinerede medlemmer.

I følgende tabel vises kun nogle af de mange hierarkier, som du kan finde i dimensionen Konto.

Øverste medlemssæt

Mellemste medlemssæt

Laveste medlemssæt


Driftsudgifter


Serviceomkostninger


Løn og godtgørelse

Vedligeholdelse af bygning

Husleje

Forbrugsomkostninger

Marketing

Administrative udgifter

Konsulentbistand

Juridisk bistand

Forsikring

Rejser

Forsyninger

Du kan finde flere oplysninger om dimensionsmedlemmer, og om hvordan du arbejder med medlemssæt, ved at følge et af linkene nedenfor:

Oprette dimensionsmedlemmer

Oprette et medlemssæt

Oprette en medlemsvisning

Toppen af siden

Egenskaber for dimensionsmedlemmer

Egenskaber for dimensionsmedlemmer består af identifikationsoplysninger og beskrivende oplysninger om dimensionsmedlemmer. Faktisk kræver Forretningsplanlægningsmodel tre bestemte egenskaber for hvert dimensionsmedlem: Navn, Etiket og Beskrivelse.

Derudover har de fleste dimensionsmedlemmer andre egenskaber, der definerer aspekter af medlemmernes adfærd og karakteristika. En af egenskaberne for dimensionsmedlemmer i forbindelse med dimensionen Konto indikerer f.eks., om et kontomedlem skal anvendes i konsolideringsberegninger. En anden egenskab angiver, om en kontomedlemsværdi er en debet- eller kreditpost.

Du kan finde flere oplysninger om dimensionsmedlemmer, og om hvordan du arbejder med medlemssæt, under Oprette eller ændre egenskaber for medlemmer.

Toppen af siden

Foruddefinerede og brugerdefinerede dimensioner

Forretningsplanlægningsmodel opretter automatisk nogle dimensioner for dig. Nogle af disse systemdefinerede eller foruddefinerede dimensioner er meget komplekse, f.eks. dimensionen Konto. Den består af hierarkier med flere niveauer samt mange vigtige, foruddefinerede medlemsegenskaber. Andre er meget simple, f.eks. dimensionen Intern. Den består blot af en liste over de enheder i en model, der er involveret i interne transaktioner. Du kan finde flere oplysninger om de foruddefinerede dimensioner under Dimensioner og medlemmer i Forretningsplanlægningsmodel.

Derudover kan brugere i rollerne Dataadministrator og Model oprette brugerdefinerede dimensioner. Administratoren eller modellen kan tilføje medlemmer og oprette medlemssæt i brugerdefinerede dimensioner, men de kan også angive tilladelser, der giver andre brugere mulighed for at redigere dimensioner og deres medlemmer. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af brugerdefinerede dimensioner under Oprette en brugerdefineret dimension.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×