Dialogboksen Udvidede indeksattributter til SQL Server

Indeks for filgruppe

Angiver den filgruppe, indekset er placeret på.

Entydig

Angiver, at poster skal være entydige, dvs. at de ikke kan have den samme indeksværdi.

Grupperet

Angiver, at posternes fysiske rækkefølge i en tabel er den samme som den indekserede rækkefølge.

Fyldfaktor

Angiver, at det er databasens standardindstilling, der gælder, når det skal specificeres, hvor omfattende hver enkelt indeksside kan være.

IGNORER_DUBLET_NØGLE

Kontrollerer, hvad der sker, når der gøres et forsøg på at indsætte en dubletnøgleværdi i en kolonne, der er en del af et entydigt grupperet indeks. Hvis IGNORER_DUBLET_NØGLE er angivet for indekset, og INSERT-sætningen, der opretter en dubletnøgle, køres, genererer SQL Server en advarselsmeddelelse og ignorerer (indsætter ikke) den duplikerede række.

BLOK_INDEKS

Angiver det område, der skal være frit på hver side (knude) i de mellemste indeksniveauer. Denne indstilling er kun relevant, når fyldfaktoren angives.

STATS_NORECOMPUTE

Angiver, at statistik, der forældes, ikke automatisk genberegnes.

FJERN_EKSISTERENDE

Angiver, at det navngivne, allerede eksisterende grupperede eller ikke-grupperede indeks skal udelades, og at det angivne indeks skal genopbygges. Det angivne indeksnavn skal være det samme som navnet på et allerede eksisterende indeks.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×