Dialogboksen Udvidede indeksattributter til SQL Server

Segment

Angiver navnet på det segment i SQL-værtsdatabasen, hvor indekset eller tabellen skal gemmes.

Segmentet gemmes på den markerede enhed på listen Tilgængelige enheder.

Tilgængelige komponenter

Viser de enheder, der er oprettet af databaseadministratoren til det markerede DBMS-system.

Entydigt indeks

Angiver, at poster skal være entydige, dvs. at de ikke kan have den samme indeksværdi. Hvis du vil definere en kolonne som en primær nøgle, skal indekset være entydigt.

Grupperet indeks

Posternes fysiske rækkefølge i en tabel er den samme som den indekserede rækkefølge.

Ignorer dubletnøgle

Hvis du har markeret Entydigt indeks, angiver det, at hver enkelt værdi i den indekserede kolonne er entydig.

Sorter data

Sorterer data i stigende rækkefølge.

Ikke tilladt

Hvis der er identiske poster i en tabel, vises der en fejlmeddelelse, og du kan ikke gemme tabellen, før fejlen er rettet.

Tilladt

Tillader identiske poster i tabellen og opretter indekset alligevel.

Ignorer

Angiver, at identiske poster slettes, når de indtastes i tabellen.

Fyldfaktor

Angiver, at det er databasens standardindstilling, der gælder, når det skal specificeres, hvor omfattende hver enkelt indeksside kan være.

Maks. rækker pr. side

Tilsidesætter databasens standardindstilling for, hvor fuld hver indeksside kan være, og opretter en ny indstilling for poster pr. side.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×