Dialogboksen UML-modeller

Klik på Modeller i menuen UML, eller højreklik på systemmodellen i træstruktur, og klik derefter på Modeller for at oprette, redigere eller slette UML-modeller.

Modeller

Viser en liste over de aktuelle modeller i UML-systemet.

Klik på et felt på listen Modeller, og vælg eller indtast derefter en værdi, hvis du hurtigt vil redigere de hyppigst anvendte indstillinger for en model.

Hvis du ønsker at få adgang til alle indstillingerne for en model, skal du markere modellen på listen og derefter klikke på Egenskaber.

  • Model  Dobbeltklik på dette felt for at redigere et eksisterende modelnavn. Klik på Ny for at tilføje en ny model.

  • Stereotyp  Vælg den ønskede træstrukturstereotyper på rullelisten. Hvis den ønskede stereotyp ikke er på listen, kan du tilføje en ny stereotyp eller redigere en eksisterende ved at klikke på Stereotyper i menuen UML.

  • ErRod  Vælg denne værdi for at angive, at modellen ikke kan have nogen overordnede modeller.

  • ErLeaf  Vælg denne værdi for at angive, at modellen ikke kan have nogen underordnede modeller.

  • IsAbstract  Vælg denne værdi for at angive, at modellen er abstrakt, og at der ikke kan oprettes nogen instanser for denne klasse.

Ny

Klik her for at føje en udefineret model til listen over modeller i systemet. Et ikon, der repræsenterer den nye model, føjes til træstruktur i Modelstifinder.

Klik på et felt på listen Modeller, og vælg eller indtast derefter en værdi, hvis du hurtigt vil redigere de hyppigst anvendte indstillinger for en model.

Hvis du ønsker at få adgang til alle indstillingerne for en model, skal du markere modellen på listen og derefter klikke på Egenskaber.

Egenskaber

Når du har valgt en model på listen Modeller, skal du klikke på den for at få vist tre kategorier, hvor du kan redigere de egenskabsværdier, der er knyttet til modellen: Model, Begrænsninger og Etiketværdier.

Slet

Klik her for at slette den valgte model under Modeller. Når du klikker på Slet, fjernes det ikon, der repræsenterer modellen, fra træstrukturen i Modelstifinder.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×