Dialogboksen UML-indstillinger (fanen UML-tilføjelsesprogram)

Klik på Indstillinger i menuen UML, og klik derefter på fanen UML-tilføjelsesprogram for at vælge indstillinger for det UML-modeldiagram, som bestemmer standardfunktionsmåden for figurer, pakker, objektnavne osv.

Ctrl+træk-funktion for figur

Vælg, hvad der sker, når du holder CTRL nede og samtidig trækker en UML-figur. Standardindstillingen er Kopier objekt, hvilket betyder, at du duplikerer det UML-element, som figuren repræsenterer, herunder alle elementets egenskabsværdier. Dubletten får automatisk et andet navn.

Kopier objektvisning opretter en visning af det element, som figuren repræsenterer (hvis dette er tilladt ifølge UML-specifikationen). Du kan trække den figur, der repræsenterer visningen, til en anden pakke eller et andet diagram i modellen.

Opret en diagramside, når der er tilføjet en pakkefigur eller en undersystemfigur til et dokument

Marker denne indstilling for automatisk at oprette en diagramtegningsside af typen Statisk struktur, hver gang du tilføjer en ny pakke eller et nyt pakkeundersystem til modellen. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, skal du selv oprette en ny diagramtegningsside.

Opret vandmærke på tegningssiden

Marker denne indstilling for at indsætte diagramtypenavnet som vandmærke i arbejdsområdet lige over hver tegningsside.

Spørg, om et modelelement skal slettes ved sletning af figur

Vælg, hvad der sker, når du sletter en UML-figur. Når du har markeret denne indstilling, bliver du bedt om at vælge, om du kun vil slette figuren (elementvisning) eller både figuren og modelelementet, hver gang du sletter en figur i et diagram. Hvis denne indstilling ikke er markeret, slettes kun figuren (elementvisning) i diagrammet.

Slet forbindelser, når figurer slettes

Marker denne indstilling for at slette de forbindelser, der er knyttet til en figur, når du sletter figuren på en tegningsside.

Brug lollipop-grænseflade

Marker denne indstilling for at vise en grænseflade som en lollipop-grænsefladefigur, når den anbringes på en tegningsside fra træstrukturen i Modelstifinder.

Brug en klasselignende grænsefladefigur

Marker denne indstilling for at vise en grænseflade som en klasselignende grænsefladefigur, når den anbringes på en tegningsside fra træstrukturen i Modelstifinder.

Tildel automatisk nyoprettet UML-element et navn

Marker denne indstilling for automatisk at tildele navne til nye UML-objekter, som du opretter. Hvis du fjerner markeringen af indstillingen, tildeles ingen navne, før du indtaster et navn i dialogboksen UML-egenskaber for det pågældende objekt.

Angiv standarder

Klik her for at vælge de indstillinger, der er valgt under fanen UML-tilføjelsesprogram, som standardindstillinger for alle nye UML-modeldiagram-filer, du åbner.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×