Dialogboksen Tekst (fanen Tabs)

Brug denne fane til at tilføje, slette og justere tabulatorstop for de markerede afsnit eller for hele tekstblok på en markeret figur.

Du kan indsætte op til 60 tabulatorstop, og du kan slette de tabulatorstop, du ikke længere har brug for.

Tabulatorernes retning ændres, når afsnitsretningen indstilles til at være højre mod venstre.

Tabulatorstop

Viser de aktuelle tabulatorstop. Til venstre i boksen vises tabulatorpositionerne og til højre vises tabulatorstoppenes justering.

Position

Angiver tabulatorstoppenes placering på listen Tabulatorstop.

Venstre

Justerer teksten til venstre for tabulatorstoppet.

Højre

Justerer teksten til højre for tabulatorstoppet.

Centreret

Justerer teksten midt for tabulatorstoppet.

Decimal

Justerer decimaltegnet i tal efter decimaltegnet i tabulatorstop. (Justerer tekst til venstre for decimaltegnet i tabulatorstop.) Hvis den aktuelle sprogindstilling benytter et komma som decimalseparator, justeres teksten efter tabulatorstoppet på et komma.

Standardtabulatorer

Angiver afstanden mellem standardtabulatorerne for den markerede figur. Hvis du trykker på TAB, når indsætningspunktet er forbi det foregående tabulatorstop, placeres den nye tekst ved næste multiplum af standardtabulatoren.

Tilføj

Indsætter et nyt tabulatorstop, der adskilles fra det foregående med den afstand, der angives i boksen Standardtabulatorer.

Rediger

Sætter det tabulatorstop, der er markeret på listen Tabulatorstop til den værdi, du angiver i boksen Position.

Fjern

Sletter det tabulatorstop, der er markeret på listen Tabulatorstop.

Fjern alle

Sletter alle tabulatorstop i den markerede figur.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×