Dialogboksen Tekst (fanen Afsnit)

Denne fane bruges til at indstille justering, indrykning og afstand for de markerede tekstafsnit eller for hele den markerede figurs tekstblok.

Generelt

Vandret justering

Viser den vandrette justering af teksten i forhold til tekstblokkens margen.

Bemærk! Juster lavt, Juster medium eller Juster højt er tilgængelige, når Komplekse skriftsprog er indstillet til Vis under fanen International i dialogboksen Indstillinger, eller når Komplekse skriftsprog er indstillet til Brug systemindstillinger, og systemet er indstillet til en landestandard med et kompleks skriftsprog.

  • Venstre Starter hver tekstlinje ved venstre margen. Tekstens højre kant er ujævn.

  • Centreret Centrerer hver tekstlinje mellem venstre og højre margen.

  • Højre Placerer det sidste tegn i hver linje ved højre margen. Tekstens venstre kant er ujævn.

  • Lige margener Justerer afstanden mellem ord og tegn, så hver tekstlinje (undtagen den sidste i afsnittet) udfylder pladsen mellem venstre og højre margen.

  • Distribueret Justerer afstanden mellem ord og tegn, så hver tekstlinje (også den sidste linje i afsnittet) udfylder pladsen mellem venstre og højre margen.

  • Juster lavt Forlænger kashidaer i arabisk tekst en smule. Når du klikker på Juster på værktøjslinjen Formatering, benyttes denne indstilling.

  • Juster medium Anvender bredere kashidaer i arabisk tekst.

  • Juster højt Anvender de bredeste kashidaer i arabisk tekst.

Retning

Bemærk: Indstillinger for retning er tilgængelige, når Komplekse skriftsprog er indstillet til Vis under fanen International i dialogboksen Indstillinger, eller når Komplekse skriftsprog er indstillet til Brug systemindstillinger, og systemet er indstillet til en kompleks landestandard.

  • Højre mod venstre Til komplekse skriftsprog, f.eks. arabisk og hebraisk, hvor teksten læses fra højre mod venstre, angiver indstillingen den afsnitsretning, der skal bruges for startindrykningen i højre side af afsnittet, og stopindrykningen i venstre side af afsnittet. Indstillingen ændrer placeringen af punkttegn, vandret justering og tabulatorer, der skal placeres fra højre mod venstre.

  • Venstre mod højre Til latinske skriftsprog, f.eks. engelsk og fransk, hvor teksten læses fra venstre mod højre, angiver indstillingen den afsnitsretning, der skal bruges for startindrykningen i venstre side af afsnittet, og stopindrykningen i højre side af afsnittet. Indstillingen ændrer placeringen af punkttegn, vandret justering og tabulatorer, der skal placeres fra venstre mod højre.

Indrykning

Hvis du ikke markerer tekst i tekstblokken, indrykkes al tekst i tekstblokken, når du angiver afsnitsindrykning. Hvis du markerer et afsnit, indrykkes kun det markerede afsnit, når du angiver afsnitsindrykning.

Før tekst

Angiver afsnitsindrykningen i forhold til startmargen. I et afsnit fra venstre mod højre er dette venstre margen, og i et afsnit fra højre mod venstre er det højre margen.

Efter tekst

Angiver afsnitsindrykningen i forhold til slutmargen. I et afsnit fra venstre mod højre er dette højre margen, og i et afsnit fra højre mod venstre er det venstre margen.

Første linje

Angiver indrykningen af den første tekstlinje i forhold til startindrykningen.

Afstand

Viser afsnits- og linjeafstanden i et markeret afsnit eller i hele tekstblokken, hvis ingen afsnit er markeret.

Før

Angiver den afstand, der indsættes før et afsnit (undtagen det første afsnit i tekstblokken). Lodret afstand måles traditionelt i punkter. Et punkt (forkortet pkt.) er lig med 1/72 tomme. Hvis du foretrækker det, kan du angive en anden måleenhed.

Efter

Angiver den afstand, der indsættes efter et afsnit (undtagen det sidste afsnit i tekstblokken). Hvis du har angivet en værdi for Før, bliver afstanden mellem afsnittene lig med summen af værdierne for Før og Efter. Lodret afstand måles traditionelt i punkter. Et punkt (forkortet pkt.) er lig med 1/72 tomme. Hvis du foretrækker det, kan du angive en anden måleenhed.

Streg

Angiver afstanden mellem linjerne i et afsnit. Du kan angive en procent af den latinske skriftstørrelse. Standardindstillingen på 120 procent sikrer, at tegnene ikke berører linjen nedenunder. Du kan også angive en absolut størrelse. Hvis skriftstørrelsen f.eks. er 12 punkter, og du vil have to punkter mellem linjerne, skal du sætte linjeafstanden til 14 punkter.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×