Dialogboksen Tabeldefinition

Du kan bruge dialogboksen Tabeldefinition til at oprette, gennemse eller ændre en tabeldefinition. Du kan:

  • Gennemse eller redigere en eksisterende tabeldefinition, f.eks. tabellen Omkostninger eller tabellen Indtastning.

  • Oprette en ny tabel ved at angive de felter og overskrifter og den justering, der skal medtages.

  • Ændre kolonnernes rækkefølge i en tabel.

Placering af dialogboks

Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Flere tabeller. Vælg Opgave for at gennemse eller oprette en opgavetabel. Vælg Ressource for at gennemse eller oprette en ressourcetabel. Klik på Ny. Du kan også vælge en eksisterende tabel og derefter klikke på Rediger eller Kopier.

Detaljer

Generelle tabeloplysninger

Navn     Angiver tabellens navn.

Vis i menu     Viser navnet på tabellen i undermenuen Tabel. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil skjule tabelnavnet. Som standard er dette afkrydsningsfelt ikke markeret for nye tabeller.

Kommandoknapper

Klip række ud    Fjerner den valgte række fra tabellens definitionstabel og gemmer den midlertidigt i udklipsholder. Feltet fjernes fra tabellen, mens data ikke fjernes fra feltet.

Kopier række    Kopierer den valgte række i tabellens definitionstabel og gemmer den midlertidigt i Udklipsholder.

Sæt række ind     Indsætter den sidste række, du har klippet eller kopieret fra tabellens definitionstabel, over den markerede række.

Indsæt række    Tilføjer en tom række i tabellens definitionstabel over den markerede række.

Slet række     Fjerner den markerede række permanent fra tabellens definitionstabel. Feltet fjernes fra tabellen, mens data ikke fjernes fra feltet.

Tabellens definitionstabel

Følgende er felter i tabellens definitionstabel. Oplysningerne i de enkelte rækker repræsenterer en kolonne, som oprettes i tabellen. Den første række definerer den første kolonne i tabellen. Den anden række definerer den anden kolonne i tabellen osv.

Feltnavn     Angiver navnet på det felt, hvis oplysninger kommer til at indgå i tabelkolonnen. Klik på feltet Feltnavn, klik på pilen, og vælg derefter det pågældende felt. Hvis du valgte indstillingen Opgave i dialogboksen Flere tabeller, vises alle opgavefelter. Hvis du valgte indstillingen Ressource i dialogboksen Flere tabeller, vises alle ressourcefelter.

Juster data     Angiver placeringen af data i cellen: til venstre, centreret eller til højre. Klik på feltet Juster data, klik på pilen, og vælg derefter den ønskede justering til det valgte felt. Data justeres som standard til højre.

Bredde     Angiver kolonnebredden for dette felt. Som standard er bredden indstillet til 10.

Overskrift     Angiver navnet på kolonneoverskriften, hvis du vil have, at den skal adskille sig fra feltnavnet. Dette er især praktisk, hvis der er tale om et brugerdefineret felt, f.eks. Nummer1 eller Tekst3.

Juster data     Angiver placeringen af overskriften i kolonneoverskriften: til venstre, centreret eller til højre. Som standard er overskriften centreret.

Ombrydning i feltnavne     Angiver, om kolonneoverskriften kan ombrydes på flere linjer, hvis det er nødvendigt. Hvis denne indstilling er sat til Nej, afbrydes kolonneoverskriften, hvis den løber ud over kolonnens bredde.

Tabelformateringsindstillinger

Datoformat     Angiver, hvordan datoen vises i tabellen. Klik på Standard for at vælge det datoformat, der er angivet under fanen Visning i dialogboksen Indstillinger i menuen Funktioner.

Rækkehøjde     Angiver højden på tabelrækkerne. Hvis du f.eks. vælger 3, øges rækkens højde til tre gange standardrækkehøjden.

Lås første kolonne     Låser den venstre kolonne i tabellen (normalt id-nummeret eller navnet), så den ikke ruller ud af visningen. Oplysningerne i den låste kolonne kan ikke redigeres i tabellen.

Juster højde på kolonneoverskrift automatisk     Justerer højden på kolonneoverskrifter, så der er plads til, at teksten ombrydes på flere linjer i feltoverskriften. Når markeringen er fjernet i dette afkrydsningsfelt, og teksten i overskriften er for bred eller for lang til at kunne være på den plads, den aktuelle indstilling gør tilgængelig, er den resterende tekst ikke synlig. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×