Dialogboksen Sorter

Du kan bruge dialogboksen Sorter til at sortere opgave- eller ressourceoplysninger i den aktuelle visning efter et angivet felt. Du kan:

  • Vælge op til tre felter for tre sorteringsniveauer i sorteringer.

  • Vælge, om visningen skal sorteres i stigende eller faldende rækkefølge.

  • Angive, om elementer skal omnummereres permanent på grundlag af sorteringen.

Placering af dialogboks

Åbner den visning, der indeholder de oplysninger, du vil sortere. Peg på Sorter i menuen Projekt, og klik derefter på Sorter efter.

Detaljer

Sektionen Sorter efter

Sorter efter     Angiver navnet på det primære felt, som den aktuelle visning sorteres efter. Hvis den aktuelle visning er en opgavevisning, vises der kun opgavefelter. Hvis det er en ressourcevisning, vises der kun ressourcefelter.

Stigende     Sorterer opgaver eller ressourcer fra laveste værdier til højeste (A til Z og 1, 2, 3…).

Faldende     Sorterer opgaver eller ressourcer fra højeste værdier til laveste (Z til A og 3, 2, 1…).

Første sektion af typen Og derefter

Og derefter     Angiver navnet på det sekundære felt, som den aktuelle visning sorteres efter. Oplysningerne sorteres efter det primære felt i boksen Sorter efter. I denne sortering sorteres visningen derefter efter feltet i denne Og derefter-boks.

Stigende     Sorterer opgaver eller ressourcer fra laveste værdier til højeste (A til Z og 1, 2, 3…).

Faldende     Sorterer opgaver eller ressourcer fra højeste værdier til laveste (Z til A og 3, 2, 1…).

Anden sektion af typen Og derefter

Og derefter     Angiver navnet på det tertiære felt, som den aktuelle visning sorteres efter. Oplysningerne sorteres efter det primære felt i boksen Sorter efter. I denne sortering sorteres visningen derefter efter feltet i den første Og derefter-boks. I denne sortering sorteres visningen derefter efter feltet i denne anden Og derefter-boks.

Stigende     Sorterer opgaver eller ressourcer fra laveste værdier til højeste (A til Z og 1, 2, 3…).

Faldende     Sorterer opgaver eller ressourcer fra højeste værdier til laveste (Z til A og 3, 2, 1…).

Afkrydsningsfelter

Omnummerer opgaver permanent     Omnummererer opgavers id-nummer baseret på den nye sorteringsrækkefølge. Opgavens entydige id ændres ikke. Når du vil omnummerere opgaver, skal afkrydsningsfeltet Behold disposition også være markeret.

Læg mærke til denne indstilling, hver gang du angiver en ny sortering, og angiv, om denne sortering er midlertidig eller permanent.

Hvis du vil gendanne den oprindelige rækkefølge af id-numre, skal du klikke på Fortryd Sorter i menuen Rediger, før du gør andet.

Behold disposition     Sorterer opgaver eller ressourcer inden for deres disposition. Dette betyder, at underopgaver forbliver sammen med deres hovedopgaver, ressourcer forbliver sammen med deres projekter, og tildelinger forbliver sammen med deres ressource. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil sortere uden hensyntagen til dispositionen. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Kommandoknapper

Sorter     Ændrer rækkefølgen af opgaver eller ressourcer på grundlag af sorteringskriterierne.

Nulstil     Anvender dialogboksens standardindstillinger.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×