Dialogboksen Skift rækketype

Brug denne dialogboks til at ændre typen af den valgte række i geometrisektionen i et ShapeSheet-regneark. Hvis du ændrer rækketypen, ændrer du den type af segment, som rækken henviser til.

Hvis du markerer en række af typen Justeringshåndtag, vises og skjules tippet til justeringshåndtaget, når du klikker på kommandoen Skift rækketype.

MoveTo

Hvis rækken MoveTo er den første række i sektionen, indeholder rækken MoveTo x- og y-koordinater for det første toppunkt på figuren. Sædvanligvis er dette det første toppunkt, der blev anbragt, da figuren blev tegnet, og det svarer ikke nødvendigvis til startpunktet for en koordinater1D-figur.

Du kan også bruge rækken MoveTo til at flytte til et andet punkt uden at tegne en linje mellem de to punkter. Derved forårsages et afbræk i figurens sti. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte en række mellem to rækker og ændre rækketypen til MoveTo. Hvis rækken MoveTo er mellem to rækker, indeholder den x- og y-koordinaterne for det første toppunkt på linjen efter afbrækket i figurens sti.

Disse x- og y-koordinater i denne række er repræsenteret af X- og Y-celler.

LineTo

Ændrer segmentet til en streg. Stregens slutpunkter er defineret af X- og Y-cellerne i geometrisektionens række.

ArcTo

Ændrer segmentet til en cirkulær bue. Buens slutpunkter er defineret af X- og Y-cellerne, og bøjningen er defineret af A-cellen i geometrisektionens række.

EllipticalArcTo

Ændrer segmentet til en elliptisk bue. Cellerne X og Y definerer buens slutpunkter, cellerne A og B indeholder koordinaterne for segmentets justeringspunkt, celle C angiver en vinkel på mellem 0 og 180 grader for retning, og celle D angiver forholdet mellem den større og den mindre akse, hvilket normalt er 1 eller større (det skal være større end 0).

PolyLineTo

Ændrer segmentet til en polylinje. Rækken PolyLineTo indeholder x- og y-koordinaterne for en polylinje i henholdsvis X- og Y-cellerne, og den indeholder en polylinjeformel i A-cellen.

NURBSTo

Ændrer segmentet til en NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline). Rækken NURBSTo indeholder x- og y-koordinaterne, placeringen af den næstsidste knude, placeringen af den sidste vægt, placeringen af den første knude, placeringen af den første vægt og formlen for en NURBS. Disse oplysninger er indeholdt i henholdsvist X-, Y-, A-, B-, C-, D- og E-cellerne.

Du kan oprette en NURBS ved hjælp af værktøjet Kombinationstegning    Knapflade .

SplineStart

Ændrer segmentet til en sløjfestart. Cellerne X og Y definerer sløjfens andet justeringspunkt (det første justeringspunkt på sløjfen defineres af cellerne X og Y i rækken før rækken SplineStart). Celle A, B og C angiver sløjfens første, anden og sidste knude. Celle D angiver sløjfens grad, som styrer sløjfens bue med hensyn til dens justeringspolygon.

SplineKnot

Ændrer segmentet til en sløjfeknude. Cellerne X og Y definerer rækkens justeringspunkt. Celle A angiver en sløjfeknude.

InfiniteLine

Ændrer segmentet til en uendelig linje. Rækken InfiniteLine indeholder x- og y-koordinaterne for to punkter på en uendelig linje.

Ellipse

Ændrer segmentet til en ellipse. Rækken Elllipse indeholder x- og y-koordinaterne for ellipsens midterpunkt og to andre punkter på ellipsen. X- og Y-cellerne indeholder x- og y-koordinaterne for midterpunktet. A- og B-cellerne indeholder koordinaterne for det første ekstra punkt, og C- og D-cellerne indeholder koordinaterne for det andet ekstra punkt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×