Dialogboksen Sideopsætning (fanen Layout og distribution)

Bemærk: De ændringer, du foretager til indstillinger under denne fane, anvendes kun på Dynamisk forbindelse på den aktuelt viste side og ikke på hele filen.

Distribution

Typografi

Angiver standardlayoutet for distributionen af Dynamisk forbindelsedistribuerbar forbindelse på denne side. Se eksemplet på hvert layout for at bestemme, hvilket du vil vælge.

Retning

Du kan angive en retning eller en rute til diagrammet, når du angiver layoutet til forbindelsesdistributionen under Rutediagram, Træ, Organisationsdiagram eller Simpel. Se eksemplet for at bestemme, hvilken retning du vil vælge.

Separat

Angiver, om overlappende forbindelsesstreger skal adskilles.

 • Ikke forbundne streger Angiver, at forbindelsesstregerne skal adskilles, hvis de overlapper hinanden, og forbindelserne ikke er forbundet med fælles figurer.

 • Alle streger Angiver, at forbindelsesstregerne skal adskilles, hvis de overlapper hinanden.

 • Ingen streger Angiver, at forbindelsesstregerne ikke skal adskilles.

 • Ved hjælp af distributionsmåde Distributionsmåden for en bestemt forbindelse angiver, hvordan overlappende streger adskilles.

Overlapped connectors that have been separated

1. Adskil ikke forbundne streger.

2. Adskil alle streger.

3. Adskil ingen streger.

Overlap

Angiver, om adskilte forbindelsesstreger skal overlappe hinanden.

 • Forbundne streger Angiver, at forbindelsesstregerne skal overlappe, hvis de ikke gør det i øjeblikket, og forbindelserne er forbundet med fælles figurer.

 • Alle streger Angiver, at forbindelsesstreger skal overlappe hinanden, hvis de er tæt på hinanden.

 • Ingen streger Angiver, at ingen forbindelsesstreger må overlappe hinanden.

 • Ved hjælp af distributionsmåde Distributionsmåden for en bestemt forbindelse angiver, hvordan adskilte streger overlapper hinanden.

Separated connectors that have been overlapped

1. Overlap forbundne streger.

2. Overlap alle streger.

3. Overlap ingen streger.

Udseende

Angiver, om de nye forbindelser, du føjer til tegningen, skal være lige eller buede.

 • Lige Angiver, at de nye forbindelser skal være lige.

 • Buet Angiver, at de nye forbindelser skal være buede.

Stregspring

Føj stregspring til

Angiver, hvordan stregspring tilføjes til forbindelser på siden. Et stregspring er et lille, fast symbol, der vises på en eller flere krydsende streger og angiver, at stregerne er krydsede, men ikke forbundne.

 • Ingen Angiver, at der ikke anvendes stregspring på siden.

 • Vandrette streger Angiver, at stregspring kun vises på vandrette forbindelsesstreger.

 • Lodrette streger Angiver, at stregspring kun vises på lodrette forbindelsesstreger.

 • Sidst distribuerede streg Angiver, at stregspring vises på den forbindelse, du sidst har tilføjet.

 • Sidst viste streg Angiver, at stregspring vises på den forbindelse, der findes øverst i Dynamisk forbindelsedistribuerbar forbindelsestablingsrækkefølge.

 • Først viste streg Angiver, at stregspring vises på den forbindelse, der findes nederst i stablingsrækkefølgen.

  Hvis du ændrer denne indstilling, ændres de stregspring på forbindelserne, som allerede findes på siden, foruden de forbindelser, du tilføjer derefter.

Typografi for stregspring

Angiver, hvordan stregspring på siden skal se ud.

Bue Arc style line jump

Forskydning Gap style line jump

Firkant Square style line jump

2 sider 2 sides style line jump

3 sider 3 sides style line jump

4 sider 4 sides style line jump

5 sider 5 sides style line jump

6 sider 6 sides style line jump

7 sider 7 sides style line jump

Lodret størrelse

Angiver højden af stregspring på vandrette stregsegmenter.

Vandret størrelse

Angiver bredden af stregspring på vandrette stregsegmenter.

Andet

Flyt andre figurer væk ved slip

Angiver, at figurer på siden automatisk flyttes for at give plads til en figur, der trækkes til siden, flyttes eller får ændret sin størrelse på siden.

Aktiver forbindelsesopdeling

Henviser til følgende indstillinger pr. figur under fanen Funktionsmåde i dialogboksen Funktionsmåde: Forbindelse kan opdeles af figurer og Figur kan opdele forbindelser.

Afstand

Åbner dialogboksen Afstand for layout og distribution, hvor du kan angive afstanden mellem figurerne, den gennemsnitlige figurstørrelse, afstanden mellem forbindelserne og afstanden mellem forbindelser og figurer.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×