Dialogboksen Søjleformater (til Gantt-diagram)

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug dialogboksen Søjleformater for at tilpasse udseendet af alle Gantt-søjler i diagramdelen af Gantt-diagramvisning, der opfylder bestemte betingelser, der er relateret til typen oplysninger, der repræsenterer værktøjslinjen. Du kan:

  • Ændre udseendet af en Gantt-søjletype, herunder farve, form, mønster, startsymbol og -farve samt slutsymbol og -farve.

  • Tilpasse datointervallet, som hver søjle repræsenterer.

  • Ændre oplysningerne og placeringen af tekst for en Gantt-søjletype.

  • Oprette en ny Gantt-søjle til en bestemt opgavekategori. Du kan få vist op til fire rækker af søjler for hver opgave.

Placering af dialogboks

Åbn en Gantt-diagramvisning. Klik derefter på Søjleformater i menuen Formater. Du kan også åbne denne dialogboks ved at dobbeltklikke på baggrunden i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen.

Detaljer

Kommandoknapper

Klip række    Fjerner den markerede række fra tabellen Gantt-søjle definition og gemmer den midlertidigt i Udklipsholder.

Sæt række ind    Indsætter den sidste række, du klipper fra Gantt-søjlens definitionstabel (med knappen Klip række ud), over den markerede række.

Indsæt række    Tilføjer en tom række i Gantt-søjlens definitionstabel over den markerede række.

Gantt-søjle definitionstabel

Navn    Viser navnet på Gantt-søjlen og angiver, hvilken oplysningstype søjlen repræsenterer. Du kan tilføje eller ændre et navn ved at klikke på indtastningslinjen over Gantt-søjlens definitionstabel og derefter skrive eller redigere søjlenavnet. Hvis du udskriver Gantt-diagramvisningen, bruges dette navn i Gantt-diagramvisningens trykte signaturforklaring. Hvis du ikke medtager et navn til søjlen, eller hvis du angiver en stjerne (*) foran navnet, vises søjlen ikke i forklaringen.

Udseende    Viser aktuel bredde, farve og mønster for hver søjle. Du kan ændre disse elementer under fanen Søjler nedenunder Gantt-søjlens definitionstabel.

Vis for flg. opgaver    Viser den opgavekategori, som Gantt-søjlen repræsenterer, f.eks. kritiske opgaver eller igangværende opgaver. Du kan oprette eller ændre opgavekategorien for den markerede Gantt-søjle ved at klikke i feltet, klikke på pil ned og derefter klikke på den opgavekategori, som søjlen skal repræsentere.

Du kan kombinere flere opgavekategorier for en Gantt-søjle, f.eks. kritiske opgaver, som er markerede og igangværende. Når du kombinerer flere kategorier, tegnes der kun søjler for opgaver, som svarer til de angivne typer. Hvis du vil kombinere flere kategorier, skal du adskille markeringerne med et listeseparatortegn, almindeligvis et komma eller et semikolon.

Du kan også negere en hvilken som helst af opgavekategorierne Vis for flg. ved at indsætte ordet "ikke" foran kategoriens navn. Du kan f.eks. definere en søjletype for "Ikke markeret", som vises for alle søjler undtagen de markerede.

Hvis du lader dette felt stå tomt, tegnes Gantt-søjlen for alle opgaver.

Vise til... Kategorier af opgaver

Normal     Alle opgaver, ikke der milepæle eller hovedopgaver.

Milepæl     Opgaver med en varighed på nul eller opgaver, der er angivet som milepæle. (Hvis du vil angive en opgave som en milepæl, skal du klikke på Opgaveoplysninger i menuen Projekt. Marker afkrydsningsfeltet Milepæl under fanen Avanceret).

Oversigt    Opgaver, der har underopgaver under dem i opgave disposition.

Kritisk     Opgaver på den kritisk sti og opgaver, som har slæk, der er mindre end eller lig med 0 dage (standard). (Hvis du vil ændre mængden af slæk, som bestemmer, om en opgave er kritisk, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner. Angiv mængden af slæk i boksen Opgaver er kritiske, hvis slæk er mindre end eller lig med under fanen Beregning).

Ikke-kritisk     Opgaver med slæk, der overstiger 0 dage (standard). (Hvis du vil ændre mængden af slæk, som bestemmer, om en opgave er kritisk, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner. Angiv mængden af slæk i boksen Opgaver er kritiske, hvis slæk er mindre end eller lig med under fanen Beregning).

Markeret     Opgaver, du har markeret ved at vælge Ja for feltet Markeret. Du kan tilføje feltet Markeret i et hvilket som helst opgaveark.

Afsluttet    Opgaver, for hvilke der er angivet en faktisk slutdato, eller som er markeret som 100 % færdige.

Igangværende    Opgaver, for hvilke der er angivet en faktisk startdato, men ikke en faktisk slutdato. Dette er opgaver, som er sat i gang, men endnu ikke er afsluttede.

Ikke afsluttet    Opgaver, for hvilke der ikke er angivet nogen faktisk slutdato. Dette er opgaver med en procent fuldført, der er mindre end 100 %. Omfattet heraf er opgaver, som ikke er sat i gang, eller som er igangværende.

Ikke startet    Opgaver, for hvilke der ikke er angivet nogen faktisk startdato.

Startet sent    Opgaver med en planlagt startdato senere end oprindelig startdato.

Afsluttet sent    Opgaver med en planlagt slutdato, som ligger efter den oprindelige slutdato.

Startet tidligt    Opgaver med en planlagt startdato, som ligger før den oprindelige startdato.

Afsluttet før tiden    Opgaver med en planlagt slutdato, som ligger før den oprindelige slutdato.

Startet til tiden    Opgaver med en planlagt startdato, som er den samme som den oprindelige startdato.

Afsluttet til tiden    Opgaver med en planlagt slutdato, som er den samme som den oprindelige slutdato.

Opløftet    Opgaver, der har feltet Opløft, der er angivet til Ja. Du kan angive feltet Opløft under fanen Generelt i dialogboksen Opgaveoplysninger ved at markere afkrydsningsfeltet Opløft Gantt-søjle til hovedopgave. Ved at rulle, kan du få vist valgte datoer fra underopgaver på en hovedopgaves.

Projektoversigt    Den opgave, der viser hele projektets opløftede varighed, arbejde, omkostninger, startdato og slutdato for alle opgaver. Når projektoversigten åbnes, vises projektoversigtsopgaven øverst i projektet. Dens id-nummer er 0, og den præsenterer projektets tidslinje fra start til slut. Projektoversigten vises som standard ikke.

Grupper efter oversigt    Opgaver, som repræsenterer opgaver, der er grupperet efter en valgt kategori, for eksempel, betingelsestype, prioritet eller ressourcegruppe.

Opdelt    Opgaver, der er opdelt, det vil sige, opgaver, der har afbrydes et tidspunkt under deres omfanget.

Eksterne opgaver    Opgaver, som er kædet som foregående opgaver eller efterfølgende opgaver fra andre projekter.

Flag1 til Flag20    Opgaver, der har et brugerdefineret flagfelt, som er sat til Ja. Du kan føje et flagfelt til et hvilket som helst opgaveark. Du kan bruge flagfelterne til at angive, hvilke opgavedatoer der skal repræsenteres af specialsymboler eller -søjler, og til at vise symbolerne eller søjlerne på Gantt-søjlen for opgaven.

Række    Viser den lodrette position, som søjlen vises med i Gantt-diagrammet. Du kan få vist op til fire rækker, eller søjler, for hver opgave. Hvis søjlerne har forskellige rækkenumre, vises de stablet lodret i forhold til hinanden. Række 1 er den øverste række i stablen, mens række 4 er den nederste.

Du kan angive eller ændre en søjles lodrette placering ved at klikke i feltet, klikke på pilen og derefter klikke på 1, 2, 3 eller 4.

Hvis søjler har samme rækkenummer, tegnes de i den samme række og overlapper i nogle tilfælde hinanden. Den første søjle, der angives i Gantt-søjlens definitionstabel, er den, der tegnes først, og den kan derfor være skjult af en anden søjle længere nede i tabellen.

Fra og til    vises den dato, procent eller feltet varighed, der repræsenterer starten og slutningen point for den markerede Gantt-søjle.

Du kan skrive eller ændre indholdet af felterne Fra eller Til ved at klikke i feltet, klikke på pilen og derefter klikke på navnet på det felt, du vil have som begyndelses- eller slutpunkt i den markerede Gantt-søjle.

Fra og til felter

% færdigt    En opgaves aktuelle status, udtrykt som den procentdel af opgavens varighed, der er afsluttet.

% arbejde færdigt    En opgaves aktuelle status, udtrykt som den procentdel af opgavens arbejde, der er afsluttet.

Faktisk slutdato    Den dato og det klokkeslæt, en opgave faktisk sluttede. Microsoft Office Project indstiller feltet Faktisk slutdato til den planlagte slutdato, hvis den færdiggjorte procentdel er 100.

Faktisk startdato    Den dato og det klokkeslæt, en opgave faktisk er begyndt. Når en opgave oprettes første gang, er feltet Faktisk startdato ikke tilgængeligt. Når du har angivet den første faktiske dato eller en færdiggørelsesprocentdel for en opgave, indstiller Project den faktiske startdato til den planlagte startdato.

Oprindelig slutdato    Den planlagte fuldførelsesdato for en opgave på det tidspunkt, hvor du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig startdato    Den planlagte startdato for en opgave på det tidspunkt, hvor du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10 - slutdato    Den planlagte fuldførelsesdato for en opgave på det tidspunkt, hvor du gemte den tilsvarende oprindelige plan.

Oprindelig plan1-10 - startdato    Den planlagte startdato for en opgave på det tidspunkt, hvor du gemte den tilsvarende oprindelige plan. Oplysningerne i dette felt bliver tilgængelige, når du angiver en oprindelig plan.

Dato for % færdigt    Fremdriften for en opgave i diagramdelen af en Gantt-diagramvisning, som angiver det punkt, indtil hvilket der rapporteres faktiske oplysninger for opgaven. Dette felt er kun tilgængeligt her i dialogboksen Søjleformater, hvor det repræsenteres som en søjle i diagramdelen af en Gantt-diagramvisning.

Deadline    Den dato, du angiver som en deadline for opgaven, der angiver, hvornår en opgave skal udføres uden at angive en datobetingelse.

Tidlig slutdato    Den tidligste dato, en opgave på nogen måde kan slutte baseret på tidlige slutdatoer for foregående og efterfølgende opgaver, andre betingelser og en hvilken som helst udjævningsforskydning.

Tidlig startdato    Den tidligste dato, en opgave på nogen måde kan begynde på på basis af foregående og efterfølgende opgavers tidlige startdatoer og andre betingelser.

Slutdato    Den dato og det klokkeslæt, det er planlagt, at en opgave skal være afsluttet.

Slutdato1-Slutdato10    Brugerdefinerede slutdatofelter, som viser eventuelle specifikke slutdatooplysninger for en opgave, som du vil angive og gemme separat i projektet.

Tilladt slæk    Mængden af tid, en opgave kan forskydes uden at forsinke eventuelle efterfølgende opgaver. Hvis opgaven ikke har nogen efterfølgende opgaver, er tilladt slæk mængden tid, som en opgave kan forsinkes uden at forsinke hele projektets slutdato.

Sen slutdato    Den seneste dato, en opgave kan slutte uden at forskyde projektets afslutning. Denne dato er baseret på opgavens sene startdato og på de foregående og efterfølgende opgavers sene start- og slutdatoer samt andre betingelser.

Sen startdato    Den seneste dato, en opgave kan starte uden at forskyde projektets afslutning. Denne dato er baseret på opgavens startdato og på de foregående og efterfølgende opgavers sene start- og slutdatoer samt andre betingelser.

Negativt slæk    Mængden af negativt slæk for en opgave i diagramdelen af en Gantt-diagramvisning, dvs. den tidsperiode, der må afsættes, for at efterfølgende opgaver ikke skal blive forsinkede. Negativt slæk angiver, at der ikke er afsat nok tid til opgaven, og skyldes som regel overskredne datoer for foregående opgaver eller begrænsningsdatoer. Dette felt er kun tilgængeligt her i dialogboksen Søjleformater, hvor det repræsenteres som en søjle i diagramdelen af en Gantt-diagramvisning.

Fysisk % færdigt    En opgaves aktuelle status udtrykt som en procentdel af den opgave, der er udført, uafhængigt af den faktiske varighed eller den samlede varighed. Dette felt bruges i analyser af oparbejdet værdi.

Afslutning før udjævning    En opgaves slutdato, som den var, før der blev udført udjævning.

Start før udjævning    En opgaves startdato, som den var, før der blev udført ressourceudjævning.

Fortsæt    Den dato, hvor den resterende del af en opgave er planlagt at skulle fortsætte, efter at du har angivet en ny værdi i feltet % færdigt. Feltet Fortsæt genberegnes også, når den resterende del af en opgave flyttes til en ny dato.

Start    Den dato og det klokkeslæt, det er planlagt, at en opgave skal begynde.

Startdato1-Startdato10    Brugerdefinerede startdatofelter, som viser eventuelle specifikke startdatooplysninger for en opgave, som du vil angive og gemme separat i projektet.

Stop     Den dato, der repræsenterer slutningen på den faktiske del af en opgave.

Status for hovedopgave    Status for en hovedopgave på basis af de tilhørende underopgavers status, og hvor disse underopgaver er blevet planlagt. Dette felt er kun tilgængeligt her i dialogboksen Søjleformater, hvor det repræsenteres som en søjle i diagramdelen af en Gantt-diagramvisning.

Samlet slæk    Den tid, en opgave kan forskydes uden at forskyde projektets slutdato.

Fanen søjler

Start afsnit

Form    Angiver formen på symbolet i begyndelsen af den markerede søjle. Klik på pilen for at tilføje eller ændre startformen. Hvis du ikke vil have et symbol i begyndelsen af søjlen, skal du klikke på den første indstilling.

Type    Angiver den rammetype for formen, der skal vises i begyndelsen af den markerede søjle. Klik på pilen, hvis du vil vælge en anden type. Du kan vælge Stiplet, Indrammet eller Udfyldt. Hvis du vil have en helt udfyldt form uden nogen ramme, skal du klikke på Udfyldt.

Farve    Angiver farven på formen i begyndelsen af den markerede søjle. Klik på pilen for at ændre farven på begyndelsesformen.

Midterste sektion

Form    Angiver formen på den markerede søjle. Klik på pilen, hvis du vil vælge en anden søjleform. Hvis du ikke vil have nogen synlig søjleform, skal du klikke på den første indstilling.

Mønster    Angiver udfyldningsmønsteret på den markerede søjle. Klik på pilen, hvis du vil ændre søjlens udfyldningsmønster.

Farve    Angiver farven på den markerede søjle. Klik på pilen, hvis du vil ændre søjlens udfyldningsmønster.

Slutningen sektionen

Form    Angiver formen på symbolet i slutningen af den markerede søjle. Klik på pilen for at tilføje eller ændre slutformen. Hvis du ikke vil have et symbol i slutningen af søjlen, skal du klikke på den første indstilling.

Type    Angiver rammetypen for formen i slutningen af den markerede søjle. Klik på pilen, hvis du vil vælge en anden type. Du kan vælge Stiplet, Indrammet eller Udfyldt. Hvis du vil have en helt udfyldt form uden nogen ramme, skal du vælge Udfyldt.

Farve    Angiver farven på formen i slutningen af den markerede søjle. Klik på pilen for at ændre farven på slutformen.

Fanen tekst

Venstre, Højre, Øverst, Nederst eller Inden i Viser navnet på det felt, hvis indhold bliver vist ved siden af eller i Gantt-søjlen. Du kan tilføje eller ændre tekst, som skal vises på den markerede Gantt-søjle, ved at klikke på det felt, der repræsenterer den placering, du vil give teksten (f.eks. Højre), klikke på pilen og derefter klikke på feltet (f.eks. Omkostninger1). Alle opgavefelter, herunder brugerdefinerede felter, vises.

Du kan få vist indholdet af ét felt pr. placering. Du kan f.eks. få vist en opgaves startdato til venstre for søjlen, dens slutdato til højre, og opgavens prioritet inden i søjlen.

Hvis du tilføjer tekst øverst eller nederst i Gantt-søjlen, øges det tilsvarende opgavearks rækkehøjde, så der bliver den fornødne plads. Du styrer størrelsen på søjleformatteksten med kommandoen Skrifttype i menuen Formater.

Hvis du vil fjerne tekst fra en Gantt-søjle, skal du klikke på feltet og derefter trykke på TILBAGE for at fjerne feltnavnet.

Bemærk!: 

  • Søjler tegnes i samme rækkefølge, som de står i tabellen, fra oven og ned. Sørg for, at eventuelle overlappende søjler angives i korrekt rækkefølge, så de, der skal stå øverst, tegnes sidst. Brug knapperne Klip række ud og Sæt række ind til at ændre placeringen af søjler i Gantt-søjlens definitionstabel.

  • Du kan styre andre aspekter af Gantt-søjler. Klik på Layout i menuen Formater. Dialogboksen Layout indeholder yderligere formateringsmuligheder for Gantt-søjler. Du kan også klikke på Tidsskala i menuen Formater. Fanen Tidsskala i dialogboksen Tidsskala indeholder valgmuligheder for tidsskala i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen. Fanen Ikke-arbejdsrelateret tid indeholder valgmuligheder for, hvordan fritid skal vises i diagrammet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×