Dialogboksen Ressourceudjævning

Du kan bruge dialogboksen Ressourceudjævning til at angive indstillinger for den måde, ressourcer skal udjævning på. Du bruger desuden denne dialogboks til at starte udjævningsprocessen. Microsoft Office Project udjævner overallokering ressourcer ved at forsinkelse og opdelt opgave på grundlag af de kriterier, du angiver i denne dialogboks. Du kan:

 • Angive, om Project skal udjævne automatisk (så snart der registreres en overallokering) eller manuelt (kun når du klikker på Udjævn nu).

 • Angive, hvor lang tid en ressource behøver for at blive overallokeret (f.eks. med en time, dag eller uge), før den skal udjævnes.

 • Angive kriterier for rækkefølgen af opgaver, der skal gennemses for overallokeringer og udjævning.

Placering af dialogboks

Klik på Ressourceudjævning i menuen Funktioner.

Detaljer

Sektionen Udjævningsberegninger

Automatisk    Udjævner ressourcer, så snart du ændrer en opgave eller ressource på en måde, så det forårsager en overallokering. Dette gælder, når Project er indstillet til tilstanden Automatisk beregning, som er standard. Hvis Project er indstillet til tilstanden Manuel beregning, udjævnes ressourcer, når du vælger kommandoen Beregn nu. Du vælger beregningstilstanden ved at klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Beregning.

Hvis du har et stort projekt, kan automatisk udjævning gøre arbejdet langsommere end planlagt. Hvis du vælger denne indstilling, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern udjævningsværdier før udjævning. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret, men ved automatisk udjævning kan det få markant indflydelse på overholdelsen af tidsplanen at fjerne værdierne.

Manuelt    Giver dig mulighed for at styre, hvornår Project skal udjævne ressourcer. Med manuel udjævning udføres ressourceudjævning kun, når du åbner dialogboksen Ressourceudjævning og klikker på Udjævn nu. Dette er standardindstillingen.

Se efter overallokeringer på basis af    Fastsætter det punkt, hvor du vil tage udjævning i anvendelse. Klik på en tidsperiode for den følsomhed, udjævning genkender overallokeringer med. Afhængigt af hvilken periode du vælger, kan en ressource fremstå som overallokeret, men den vises ikke med rødt på udjævningsindikatoren.

Forestil dig f.eks., at du har to opgaver a én dags varighed, som starter og slutter på den samme dato, og som er tildelt til den samme ressource. Teknisk set er ressourcen overallokeret med otte timer. Hvis du indstiller overallokeringsperioden til dag, markeres denne ressource som overallokeret og udjævnes.

Men hvis du indstiller overallokeringsperioden til uge, og hvis denne ressource normalt har en tilgængelighed på 40 timer pr. uge, markeres ressourcen ikke som overallokeret og udjævnes ikke. Dette skyldes, at det samlede arbejde på 16 timer ikke overstiger ressourcens tilgængelighed på 40 timer om ugen.

Tidsperioder

minut    Udjævn ressourcer, når der er mindst ét minuts planlagt arbejde yderligere for en ressource, end der kan udføres inden for ressourcens normale tilgængelighed.

time    Udjævn ressourcer, når der er mindst én times planlagt arbejde yderligere for en ressource, end der kan udføres inden for ressourcens normale tilgængelighed.

dag    Udjævn ressourcer, når der er mindst én dags planlagt arbejde yderligere for en ressource, end der kan udføres inden for ressourcens normale tilgængelighed for den dag.

uge    Udjævn ressourcer, når der er mindst én uges planlagt arbejde yderligere for en ressource, end der kan udføres inden for ressourcens normale tilgængelighed for den uge.

måned    Udjævn ressourcer, når der er mindst én måneds planlagt arbejde yderligere for en ressource, end der kan udføres inden for ressourcens normale tilgængelighed for den måned. Dette er standardindstillingen.

Fjern udjævningsværdier før udjævning    Angiver, at eventuelle forskydninger, der tidligere er angivet som et resultat af udjævning eller som et resultat af, at udjævningsforskydningen er angivet manuelt, skal fjernes, før den næste udjævningshandling udføres.

Hvis du har markeret beregningsindstillingen Automatisk, er det bedst at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern udjævningsværdier før udjævning. Dette giver en forbedret beregning af tidsplanen og gør det også muligt for dig at udjævne trinvis. På denne måde forbliver opgaver, der allerede er blevet udjævnet, uændrede, og der oprettes kun planer for nye overallokeringer. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Sektionen Udjævningsinterval

Brug denne sektion til at angive, om hele projektet skal udjævnes, eller om kun opgaver, der falder inden for et bestemt tidsinterval, skal udjævnes.

Udjævn hele projektet    Angiver, at overallokerede ressourcer skal udjævnes over hele projektets varighed.

Udjævn Fra og Til    Angiver det datointerval, som ressourcer skal udjævnes inden for. I boksen Fra skal du angive begyndelsesdatoen, og i boksen Til skal du angive slutdatoen. Ved at angive et datointerval, som afgrænser udjævningen, kan du undgå at skulle udjævne et datointerval i projektet, hvor du er tilfreds med de udjævnede niveauer.

Sektionen Løsning af problemer med overallokeringer

Udjævningsrækkefølge    Angiver, i hvilken rækkefølge Project skal forskyde eller opdele opgaver, der har overallokeringer. Når Project har registreret, hvilke opgaver der forårsager overallokeringen, og hvilke opgaver der kan forskydes, bruges den rækkefølge, du har angivet.

Du angiver prioritet for opgaver i dialogboksen Opgaveoplysninger. Klik på fanen Generelt, og skriv derefter en værdi i boksen Prioritet. Vælg et tal fra 0 til 1000, hvor 0 er den laveste prioritet, og 1000 den højeste (som ikke udjævner). Standardprioriteten er 500.

Hvis du arbejder med ressourcer i flere projekter, kan du også angive prioriteter for projekter i dialogboksen Projektoplysninger. Klik på Projektoplysninger i menuen Projekt, og angiv derefter en værdi i boksen Prioritet.

Indstillinger for udjævningsrækkefølge

Kun id     Project forskyder opgaver efter behov med de høje id-numre først, inden andre kriterier tages i betragtning.

Standard     Project ser på relationer mellem foregående opgaver, slæk (opgaver med størst samlet slæktid forskydes først), datoer (opgaver med sene startdatoer forskydes først), prioriteter og begrænsning for at bestemme, om og hvordan opgaver skal udjævnes. Dette er standardindstillingen.

Prioritet, Standard     Project ser først på prioriteter og derefter på opgaveafhængigheder mellem foregående opgaver, slæk, datoer og betingelser for at bestemme, om og hvordan opgaver skal udjævnes.

Udjævn kun inden for tilgængeligt slæk    Forhindrer, at slutdatoen for projektet forskydes. I mange projekter sker der imidlertid ikke nogen markant ændring efter udjævning, når du vælger denne indstilling, medmindre der er meget indbygget slæk. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Udjævning kan tilpasse enkelte tildelinger i en opgave    Muliggør tilpasning af udjævningen, når en ressource arbejder på en opgave uafhængigt af andre ressourcer, som arbejder på den samme opgave. Dette er en global indstilling for alle opgaver, som er valgt som standard. Hvis du vil tillade selektiv udjævning af individuelle tildelinger for bestemte opgaver, kan du tilføje feltet Udjævnede tildelinger i opgaverarket og derefter indstille feltet til Ja eller Nej.

Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde    Gør det muligt for udjævningen at afbryde opgaver ved at oprette opdelinger i det resterende arbejde på opgaver eller tildelinger. Dette er en global indstilling for alle opgaver, som er valgt som standard. Hvis du vil tillade selektiv udjævning at opdele resterende arbejde for bestemte opgaver, kan du tilføje feltet Udjævning kan opdeles i opgaverarket og derefter indstille feltet til Ja eller Nej.

Udjævn ressourcer med den foreslåede bookingtype    Indbefatter opgaver, som bruger både foreslåede ressourcer og bekræftede ressourcer i udjævningsprocessen. Som standard er dette afkrydsningsfelt ikke markeret, hvilket betyder, at foreslåede ressourcer ikke tages i betragtning under udjævningen.

Kommandoknapper

Fjern udjævning    Fjerner udjævningsforskydning og eventuelle opdelinger, som er oprettet under udjævningen.

Udjævn nu    Begynder at udjævne ressourcer ved at forskyde eller opdele opgaver eller tildelinger for at udelukke ressourcekonflikter. Hvis du arbejder med udjævning i en ressourcevisning, åbnes dialogboksen Udjævn nu først, så du kan vælge, om alle eller kun udvalgte ressourcer skal udjævnes.

Bemærk: 

 • Når du starter udjævningsprocessen, kontrolleres hver ressource efter tur. Hvis en ressource er overallokeret, søger Project efter den opgave, der forårsager overallokeringen, og identificerer, hvilken af disse opgaver der kan forskydes. Følgende opgaver forskydes ikke:

  • Opgaver, der har betingelsen Skal starte den eller Skal afsluttes den.

  • Opgaver, der har betingelsen Så sent som muligt, hvis dette projekt planlægges fra startdatoen.

  • Opgaver, der har betingelsen Så tidligt som muligt, hvis dette projekt planlægges fra slutdatoen.

  • Opgaver, der har en prioritet på 1000, dvs. opgaver, som ikke udjævnes.

  • Opgaver, der har en faktisk startdato. Men når afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde er markeret, kan resterende arbejde opdeles med henblik på udjævning.

   Når det ligger fast, hvilke opgaver der kan forskydes, vælges opgaver til forskydning på basis af opgaveafhængigheder, startdato, prioritet og betingelser.

 • Hvis du vil se de ændringer, udjævningen har medført på opgaver, skal du klikke på Flere visninger i menuen Vis. Klik på Udjævning - Gantt, og klik derefter på Anvend. Gennemse dine opgaver i visningen Udjævning - Gantt for at se resultaterne af udjævningen og for at se, hvor stor forskydning udjævningen har afstedkommet på opgaverne.

 • Når du forskyder en opgave, enten ved hjælp af ressourceudjævning eller ved at tilføje forskydning manuelt, fjernes denne forskydning typisk, hvis du klikker på Fjern udjævning i dialogboksen Ressourceudjævning. Anderledes forholder det sig, hvis en opgave opdeles eller forskydes som en følge af udjævning, og opgaven efterfølgende får en prioritet på 1000 (så den ikke udjævnes). Hvis du nu klikker på Fjern udjævning i dialogboksen Ressourceudjævning, fjernes udjævningsforskydningen eller -opdelingen ikke.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×