Dialogboksen Ressourceudjævning

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug dialogboksen Ressourceudjævning for at angive indstillinger for den måde, ressourcer skal udjævnes. Også bruge denne dialogboks til at starte processen ressourceudjævning. Microsoft Office Project udjævner overallokerede ressourcer ved at forsinke og opdele opgaver, baseret på kriterierne i denne dialogboks. Du kan:

 • Angive, om du ønsker, at Project skal udjævne automatisk (så snart der registreres en overallokering) eller manuelt (kun når du klikker på Udjævn nu).

 • Angiv, hvor meget en ressource skal være overallokeret (for eksempel med en time, dag eller uge), før de skal udjævnes.

 • Angiv kriterierne for den rækkefølge, som opgaver skal gennemses efter i forhold til overallokering og udjævning.

Dialogboksens placering

Klik på Udjævn ressourcer i menuen Funktioner.

Detaljer

Udjævningsberegninger-sektionen

Automatisk    Udjævner ressourcer, så snart du ændrer en opgave eller ressource i en sådan måde, som forårsager en overallokering. Dette er sand, når Project er indstillet til automatisk beregning-tilstand, som er standard. Hvis projektet er indstillet til manuel beregningstilstand, udjævnes ressourcer, når du give kommandoen Beregn nu. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner for at angive beregningstilstanden skal, og klik derefter på fanen beregning.

Hvis dit projekt er stort, kan automatisk udjævning gøre, at dit arbejde med tidsplanen udføres langsommere. Hvis du vælger denne indstilling, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern udjævningsværdier før udjævning. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, men når der anvendes automatisk udjævning, kan rydning af værdier påvirke planoverholdelsen betydeligt.

Manuel    Kan du kontrollere, hvornår Project udjævner ressourcer. Med manuel udjævning udføres ressourceudjævning kun, når du åbner dialogboksen Ressourceudjævning og klikke på Udjævn nu. Dette er standardindstillingen.

Led efter overallokeringer på basis af    Fastsætter det punkt, hvor du vil foretage udjævning. Klik på en tidsperiode for den følsomhed, med hvilken udjævning genkender overallokeringer. Afhængigt af, hvilken tidsperiode du vælger, kan en ressource synes at være overallokeret, men den vises ikke med rødt i udjævningsindikatoren.

Lad os antage, at du har to opgaver, der varer 1 dag, slutter på den samme dato og er tildelt den samme ressource. Rent teknisk er ressourcen overallokeret med 8 timer. Hvis du angiver overallokeringsperioden til Dag til dag, markeres denne ressource som overallokeret og udjævnes dermed.

Men hvis du angiver overallokeringsperioden til Uge til uge, og hvis denne ressource har en normal tilgængelighed på 40 timer pr. uge, markeres ressourcen ikke som overallokeret, og den udjævnes ikke. Dette skyldes, at den samlede mængde arbejde på 16 timer ikke overstiger ressourcens tilgængelighed på 40 timer inden for uge.

Tidsperioder

Minut for minut    Udjævner ressourcer, når der er mindst ét minut mere planlagt arbejde for en ressource, end det er muligt at gennemføre inden for ressourcens normale tilgængelighed.

Time for time    Udjævner ressourcer, når der er mindst én times mere planlagt arbejde for en ressource, end det er muligt at gennemføre inden for ressourcens normale tilgængelighed.

Dag for dag    Udjævner ressourcer, når der er mindst én dags mere planlagt arbejde for en ressource, end det er muligt at gennemføre inden for ressourcens normale tilgængelighed.

Uge for uge    Udjævner ressourcer, når der er mindst én uges mere planlagt arbejde for en ressource, end det er muligt at gennemføre inden for ressourcens normale tilgængelighed.

Måned for måned    Udjævner ressourcer, når der er mindst én måneds mere planlagt arbejde for en ressource, end det er muligt at gennemføre inden for ressourcens normale tilgængelighed. Dette er standardindstillingen.

Fjern udjævningsværdier før udjævning    Angiver, at forsinkelser, som tidligere er angivet som et resultat af udjævning eller som et resultat af manuelt angivne udjævningsforskydninger, skal fjernes, før den næste udjævning er udført.

Hvis du har valgt beregningsindstillingen Automatisk, er det bedst at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern udjævningsværdier før udjævning. Dette forbedrer beregningen af tidsplanen og gør det også muligt at udjævne trinvist. Opgaver, der allerede er blevet udjævnet, ændres ikke, og kun nye overallokeringer omlægges. Afkrydsningsfeltet er som standard markeret.

Udjævningsinterval-sektionen

Brug denne sektion til at angive, om du vil have hele projektet udjævnet eller kun de opgaver, der falder inden for et bestemt tidsinterval.

Udjævn hele projektet    Angiver, at overallokerede ressourcer bør udjævnes i hele projektets varighed.

Udjævn fra og til    Angiver det datointerval, hvori ressourcerne skal udjævnes. I feltet Fra skal du skrive startdatoen. I feltet Til skal du skrive slutdatoen. Ved at angive det datointerval, hvor udjævningen skal udføres, kan du undgå at udjævne et datointerval i projektet, hvor du er tilfreds med de udjævnede resultater, som de er.

Løsning af problemer med overallokeringer-sektionen

Udjævningsrækkefølge    Angiver den rækkefølge, du ønsker, at Project skal forskyde eller opdele overallokerede opgaver i. Når Project har afgjort, hvilke opgaver der forårsager overallokeringen, og hvilke opgaver der kan forskydes, bruges den rækkefølge, du angiver.

Du angiver prioriteter for opgaver i dialogboksen Opgaveoplysninger. Klik på fanen Generelt, og indtast derefter en værdi i feltet Prioritet. Vælg mellem 0 og 1000, hvor 0 er den laveste prioritet og 1000 den højeste (hvilket betyder, at der ikke skal udjævnes). Standardprioriteten er 500.

Hvis du arbejder med ressourcer i flere projekter, kan du også angive prioriteter for projekter i dialogboksen Projektoplysninger. Klik på Projektoplysninger i menuen projekt, og indtast derefter en værdi i feltet prioritet.

Valgmuligheder for udjævningsrækkefølge

Kun id     Project forskyder opgaver efter behov med de højeste id-numre, før andre kriterier tages i betragtning.

Standard     Project kigger på foregående opgaver relationer, slæk (en opgave med mere slæktid forskydes først), datoer (en opgave med en senere startdato forskydes først), prioriteter og begrænsninger for at afgøre, om og hvordan opgaver skal udjævnes. Dette er standard.

Prioritet, Standard     Project ser først på prioriteter og derefter på foregående relationer, slæk, datoer og begrænsninger for at afgøre, om og hvordan opgaver skal udjævnes.

Udjævn kun inden for tilgængeligt slæk    Forhindrer, at dit projekts slutdato forsinkes. I mange projekter vil du dog ikke kunne se en betydelig ændring efter udjævning, medmindre der er indbygget virkelig meget slæk. Dette afkrydsningsfelt er som standard ryddet.

Udjævning kan tilpasse enkelte tildelinger i en opgave    Muliggør at udjævning kan justeres, når en ressource arbejder på en opgave uafhængigt af de andre ressourcer, der arbejder på den samme opgave. Dette er en global indstilling for alle opgaver og er valgt som standard. Hvis du vil tillade udjævning på enkelte tildelinger for bestemte opgaver, kan du føje feltet Udjævnede tildelinger til et opgaveark og derefter angive Ja eller Nej i feltet.

Udjævning kan oprette opdeling i resterende arbejde    Muliggør at udjævning kan afbryde opgaver ved at oprette opdelinger i det resterende arbejde på opgaver eller opgavelister. Dette er en global indstilling for alle opgaver og er valgt som standard. Hvis du vil tillade, at udjævning opdeler resterende arbejde for bestemte opgaver, kan du føje feltet Udjævnede tildelinger til et opgaveark og derefter angive Ja eller Nej i feltet.

Udjævn ressourcer med foreslåede ressourcer    Omfatter opgaver ved hjælp af foreslåede ressourcer samt bekræftede ressourcer under udjævningen. Som standard er i dette afkrydsningsfelt fjernet, der angiver, at foreslåede ressourcer ikke er taget i betragtning ved udjævning.

Kommandoknapper

Fjern udjævning    Fjerner udjævningsforskydning og eventuelle opdelinger, der stammer fra udjævning.

Niveau nu    Begynder at udjævne ressourcer ved at forskyde opgaver eller tildelinger for at udelukke ressourcekonflikter. Hvis du arbejder med udjævning i en ressourcevisning, dialogboksen Udjævn nu vises først så du kan vælge, om du vil udjævne alle eller udvalgte ressourcer.

Bemærk: 

 • Når du starter udjævningen, kontrollerer Project hver af ressourcerne efter tur. Hvis en ressource er overallokeret, søger Project efter de opgaver, som forårsager overallokeringen og identificerer, hvilke af disse opgaver der kan forskydes. Project forskyder ikke opgaver, der har:

  • Betingelser som Skal starte den eller Skal afsluttes den.

  • En begrænsning som Så sent som muligt, hvis dette projekt planlægges fra startdatoen.

  • En begrænsning som Så hurtigt som muligt, hvis dette projekt planlægges fra slutdatoen.

  • En prioritet på 1000, hvilket betyder ingen udjævning.

  • En faktisk startdato. Men så længe afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde er markeret, kan eventuelt resterende arbejde opdeles til udjævning.

   Når det er afgjort, hvilke opgaver der kan forskydes, udvælger Project den opgave, der skal forskydes ud fra dens opgaveafhængigheder, startdato, prioritet og begrænsninger.

 • Hvis du vil gennemse ændringerne foretaget udjævning opgaver, i menuen Vis skal du klikke på Flere visninger. Klik på Udjævning-Gantt, og klik derefter på Anvend. Gennemse dine opgaver i visningen Udjævning-Gantt, at få vist resultaterne af udjævningen og for at se, hvor stor forskydning udjævningen har føjet til opgaver.

 • Der sker typisk det, at når du forskyder en opgave, enten ved hjælp af ressourceudjævning eller ved at tilføje forskydningen manuelt, så fjernes forskydningen, hvis du klikker på Fjern udjævning i dialogboksen Ressourceudjævning. Men forestil dig, at en opgave er opdelt eller forskudt som en følge af udjævning, og at opgaven derefter er tildelt en prioritet på 1000 (dvs. den må ikke udjævnes). Hvis du klikker på Fjern udjævning i dialogboksen Ressourceudjævning, så fjernes udjævningsforskydningen eller opdelingen ikke.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×