Dialogboksen Rediger opslagstabel

Brug dialogboksen Rediger opslagstabel til at oprette, gennemgå eller revidere en opslagstabel, der er knyttet til et brugerdefineret felt. Opslagstabellen gør det muligt for dig og andre brugere at vælge på en liste over forudindstillede værdier i stedet for at indtaste dem. Der henvises også til opslagstabellen som en "værdiliste". I dialogboksen Rediger opslagstabel kan du:

  • Angive forudindstillede værdier for brugerdefinerede felter af typen Omkostninger, Dato, Varighed, Slut, Nummer, Dispositionskode, Start og Tekst.

  • Angive en standardværdi for det brugerdefinerede felt.

  • Fastsætte rækkefølgen, hvormed værdier i opslagstabellen skal vises.

  • Angive, om der kan føjes yderligere elementer til opslagstabellen gennem dataindtastning.

  • Oprette kodemasken for en dispositionskode.

Placering af dialogboks

Peg på Tilpas i menuen Funktioner, og klik derefter på Felter. Klik på Opgave, Ressource eller Projekt. I boksen Type skal du klikke på den brugerdefinerede felttype og derefter klikke på ét af de brugerdefinerede felter i boksen Felt. Klik på knappen Opslag. Hvis du har tilstrækkelige tilladelser til at redigere virksomhedsfelter, er navnet på dialogboksen Rediger opslagstabel. Hvis ikke, er navnet Vis opslagstabel.

Detaljer

Afsnittet Kodemaske

Dette afsnit er kun tilgængelig til dispositionskoder.

Eksempel på kode    Viser en prøve på dispositionskoden, som den ville blive vist, ved hjælp af den rækkefølge, længde og separator, der er defineret i dialogboksen Definition af kodemaske.

Rediger maske    Klik på denne knap for at åbne dialogboksen Definition af kodemaske, hvor du kan angive format og tegnsekvens for den brugerdefinerede dispositionskode.

Afsnittet Opslagstabel

Værktøjslinjeknapper for alle brugerdefinerede felter

Klip række ud     Button image Fjerner den markerede række og flytter den til udklipsholder.

Kopier række     Knapflade Kopierer den markerede række og flytter den til Udklipsholder.

Sæt række ind     Button image Indsætter den markerede række fra Udklipsholder over den markerede række.

Indsæt række     Knapfladen Indsæt række Tilføjer en tom række over den markerede række.

Slet række     Button image Fjerner og kasserer den markerede række.

Flyt op     Knapflade Flytter den markerede række én række op.

Flyt ned     Button image Flytter den markerede række én række ned.

Værktøjslinjeknapper for dispositionskoder

Disse værktøjslinjeknapper vises kun for dispositionskoder.

Ryk ud     Knapflade Flytter en dispositionskode til et højre dispositionsniveau.

Ryk ind    Flytter en dispositionskode til et lavere dispositionsniveau. Button image

Vis underkoder     Knapflade Viser en oversigtsdispositionskode for at vise dens underordnede elementer.

Skjul underkoder     Knapflade Skjuler en oversigtsdispositionskode for at skjule dens underordnede elementer.

Vis alle underkoder     Knapfladen Vis alle Åbner alle oversigtsdispositionskoder for at vise alle underordnede værdier under alle oversigtsværdier.

Definition af opslagstabel

Række     Angiver rækkenummeret, som værdien angives i.

Værdi     Angiv hver af de opslagstabelværdier, du vil have, i en separat række.

Beskrivelse     Indtast en valgfri beskrivelse af hver opslagstabelværdi, du angav. Denne beskrivelse vises ud for værdien på opslagslisten for feltet.

Vis indrykning i opslagstabel     Kun tilgængelig for dispositionskoder. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil skelne mellem de forskellige niveauer af dispositionskoden ved at rykke opslagstabellen ind. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Brug en værdi på listen som feltets standardværdi     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have, at én af værdierne i opslagstabellen angives automatisk, medmindre der foretages en anden indtastning. Marker afkrydsningsfeltet, vælg den ønskede standardværdi fra tabellen, og klik derefter på knappen Benyt som standard. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Afsnittet Visningsrækkefølge for opslagstabel

Efter rækkenummer    Marker denne indstilling, hvis du vil have vist værdierne i opslagstabellen efter rækkenummer. Dette er standardindstillingen. Du kan omarrangere rækkerne ved hjælp af knapperne Flyt op og Flyt ned.

Sorteret stigende    Marker denne indstilling, hvis du vil have vist værdier i opslagstabellen i stigende rækkefølge, f.eks. A til Å eller fra 0 til 9.

Sorteret faldende    Marker denne indstilling, hvis du vil have vist værdier i opslagstabellen i faldende rækkefølge, f.eks. Å til A eller fra 0 til 9.

Afsnittet Indstillinger for dataindtastning

Tillad, at flere poster indtastes i felterne    Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil tillade brugere at tilføje andre data end de værdier i opslagstabellen. Hvis du tillader dette, bliver disse nye værdier del af opslagstabellen.

Tillad kun koder uden underordnede værdier    Kun tilgængelig for dispositionskoder. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du kun vil tillade brugerindtastning af koder, hvis de er på laveste dispositionsniveau.

Importer opslagstabel    

Klik på denne knap for at åbne en dialogboks, som du kan bruge til at vælge projektet eller skabelonen og det brugerdefinerede felt (herunder dispositionskoder) i den projekt eller skabelon, der indeholder den opslagstabel, du vil importere i det aktuelle brugerdefinerede felt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×