Dialogboksen Oplysninger om tilbagevendende opgave

Brug dialogboksen Oplysninger om tilbagevendende opgave til at tilføje en ny tilbagevendende opgave eller til at gennemse detaljer om en eksisterende tilbagevendende opgave. Du kan:

  • Angive, hvor ofte en opgave forekommer, f.eks. hver mandag eller tredje onsdag i hver måned.

  • Angive, hvornår en tilbagevendende opgave starter og slutter.

  • Anvende en opgavekalender på en tilbagevendende opgave.

Placering af dialogboks

Åbn en opgavevisning. Klik på Tilbagevendende opgave i menuen Indsæt.

Detaljer

Generelle opgaveoplysninger

Opgavenavn    Skriv navnet på den tilbagevendende opgave. Hver forekomst af den tilbagevendende opgave anvender dette navn og er nummeret sekventielt.

Varighed    Skriv varighed af den tilbagevendende opgave. Denne varighed er længden af den enkelte tilbagevendende opgave og ikke længden af alle tilbagevendende opgaver.

Afsnittet Gentagelsesmønster

Dagligt, Ugentligt, Månedligt, Årligt    Vælg hyppigheden af opgaveforekomsten. Standarden er Ugentlig.

Indstillinger for Dagligt

Disse indstillinger vises, når du vælger indstillingen Dagligt.

Hver X. dag    Marker denne indstilling for at angive intervallet af dage mellem gentaget udførelse af opgaven, f.eks. hver 3. dag.

Hver arbejdsdag    Marker denne indstilling, hvis opgaven skal planlægges at foregå hver arbejdsdag.

Indstillinger for Ugentligt

Disse indstillinger vises, når du vælger indstillingen Ugentligt.

Gentages hver X. uge på    Angiv intervallet af uger mellem gentaget udførelse af opgaven, f.eks. hver 4. uge.

Ugedag    Marker den ugedag, som opgaven skal planlægges at foregå på.

Indstillinger for Månedligt

Disse indstillinger vises, når du vælger indstillingen Månedligt.

Den X. dag hver X. måned    Marker denne indstilling, hvis den tilbagevendende opgave skal udføres på en bestemt dato i en måned. Skriv datoen for måneden, og skriv intervallet mellem forekomster, f.eks. den 15. i hver 2. måned. I den første boks skal du skrive datoen for måneden (f.eks. 15). I den anden boks skal du klikke på antallet af måneder for at angive hyppigheden af den tilbagevendende opgave (f.eks. 2).

Den X X hver X. måned    Marker denne indstilling, hvis den tilbagevendende opgave skal udføres på en bestemt dag i ugen, f.eks. den anden onsdag hver 3. måned. I den første boks skal du angive den uge i måneden (f.eks. Anden), som den tilbagevendende opgave skal udføres. I den anden boks skal du klikke på dagen i ugen (f.eks. Onsdag). I den tredje boks skal du klikke på antallet af måneder for at angive intervallet af måneder, der skal gå mellem forekomster af den tilbagevendende opgave (f.eks. 3).

Indstillinger for Årligt

Disse indstillinger vises, når du vælger indstillingen Årligt.

Den X.    Marker denne indstilling for at angive den bestemte dato på året, som opgaven skal udføres på. I boksen skal du skrive den dato, hvor opgaven skal udføres. Du kan f.eks. angive, at en opgave skal udføres den 30. september hver år, hvor projektet løber.

Den X X i X    Marker denne indstilling for at angive, hvilken dag på året, som opgaven skal udføres på, f.eks. den sidste fredag i juni. I den første boks skal du angive den uge i måneden (f.eks. Sidste), som den tilbagevendende opgave skal udføres. I den anden boks skal du klikke på dagen i ugen (f.eks. Fredag). I den tredje boks skal du klikke på måneden (f.eks. Juni).

Afsnittet Gentagelsesperiode

Start    Skriv startdatoen for den tilbagevendende opgave. Skriv datoen, eller klik på nedpilen, og vælg den i kalenderen.

Afslut efter X forekomster    Marker denne indstilling, hvis den tilbagevendende opgave skal slutte efter et bestemt antal forekomster. Skriv antallet i boksen forekomster.

Afslut den    Marker denne indstilling, hvis den tilbagevendende opgave skal afsluttes på en bestemt dato. Skriv datoen, eller klik på nedpilen, og vælg den i kalenderen.

Afsnittet Kalender til at planlægge denne opgave

Kalender    Hvis den tilbagevendende opgave skal baseres på en bestemt kalender til planlægning, skal du markere det i denne boks. Som standard er denne indstilling angivet til Ingen, og opgaver planlægges ud fra arbejdstid i projektkalender og ressourcers tildeling efter deres arbejdstider. Hvis du anvender en basiskalender til en opgave og ressourcekalender til de ressourcer, der er tildelt opgaven, planlægges opgaven i løbet af den arbejdstid, som opgavekalenderen og ressourcerne har til fælles.

Basiskalendere

Ingen     Der er ikke anvendt nogen basiskalender til opgaven. Dette er standard.

24 timer     Den basiskalender, hvori der ikke indgår nogen pauser, eller fritid. Al tid, fra søndag til lørdag kl. 24:00 til 24:00, regnes som arbejdstid.

Nathold     Den basiskalender, der er beregnet til et natholdsskift. Arbejdstider er mandag aften frem til søndag morgen kl. 23:00 til 8:00, hvor tidsrummet fra kl. 3:00 til kl. 4:00 er afsat til pause.

Standard     Den basiskalender, der har en standardarbejdsdag og -arbejdsuge fra mandag til fredag kl. 8:00 til 17:00, hvor tidsrummet fra kl. 12:00 til 13:00 er afsat til pause.

Under planlægning ignoreres ressourcekalendere    Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der kun opgavekalenderen skal bruges i Microsoft Office Project 2007 til at planlægge de markerede opgaver og ikke ressourcekalendere. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis der er angivet en opgavekalender i boksen Kalender.

Bemærk: 

  • Tilbagevendende opgaver er planlagt med en Start tidligst-begrænsning.

  • prioritet for alle tilbagevendende opgaver er angivet til det højeste niveau på 1000. Dette sikrer, at hvis nogen tildelte ressourcer udjævnes, opdeles de tilbagevendende opgaver aldrig og forsinkes ikke i udjævningsprocessen.

  • Det er lettest at tildele den tilbagevendende hovedopgave ressourcer ved hjælp af dialogboksen Tildel ressourcer. I Office Project 2007 tildeles hver forekomst af den tilbagevendende opgave derefter ressourcen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×