Dialogboksen Omnummerer komponenter

Anvend på

Hvis du vil omnummerere komponenterne i hele dokumentet, skal du klikke på Dokument.

Hvis du vil omnummerere komponenterne på den aktuelle side, skal du klikke på Side.

Hvis du vil omnummerere komponenterne i den aktuelle markering, skal du klikke på Markering.

Medtag mærkatformater

Der vises en liste over alle de mærkatformater, der er defineret i det aktuelle dokument.

Klik på et mærkatformat på listen for at markere det og redigere dets startværdi eller nummereringsinterval.

Marker afkrydsningsfeltet for mærkatformatet for at omnummerere de komponenter, der anvender mærkatformatet.

Startværdi

Skriv eller marker startværdien for tælleren i mærkatudtrykket, der skal bruges til at nummerere komponenter. Startværdien er angivet for det mærkatformat, der er markeret på listen Medtag mærkatformater.

Interval

Skriv eller marker det interval, der bruges af tælleren, når den nummererer komponenterne i tegningen. Intervallet er angivet for det mærkatformat, der er markeret på listen Medtag mærkatformater.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×