Dialogboksen Nummerer figurer (fanen Avanceret)

Placer nummer

Før tekst til figur

Viser nummeret på figuren før en tekst.

Efter tekst til figur

Viser nummeret på figuren efter en tekst.

Anvend på indstillinger

Alle lag

Anvender figurnummerering på alle figurer på tegningssiden, uanset hvilket lag figurerne befinder sig på.

Markerede lag

Anvender kun figurnummerering på figurer på de lag, du vælger på listen.

Automatisk nummereringssekvens

Venstre-højre, top-bund

Nummererer figurerne alt efter deres placering på tegningssiden. Nummereringssekvensen går fra venstre mod højre på siden og derefter fra toppen mod bunden af siden.

Top-bund, venstre-højre

Nummererer figurerne alt efter deres placering på tegningssiden. Nummereringssekvensen går fra toppen mod bunden af siden og derefter fra venstre mod højre på siden.

Sidste til første

Nummererer figurerne i den rækkefølge, de er tilføjet på tegningssiden. Du kan ændre rækkefølgen for en bestemt figur ved at markere figuren og derefter klikke på kommandoen Flyt fremad, Placer forrest, Flyt bagud eller Placer bagest.

Markeringsrækkefølge

Nummererer figurerne i den rækkefølge, du har markeret dem, før du åbnede denne dialogboks. Du kan markere flere figurer ved at trykke på SKIFT og klikke på hver enkelt figur.

Indstillinger for omnummerering

Tillad dubletter i sekvensen

Angiver, at den oprindelige sekvens bevares, når figurerne omnummereres, også selvom sekvensen indeholder dubletnumre.

Nøjagtig sekvens

Angiver, at når figurer omnummereres, erstattes dubletter med de efterfølgende numre i sekvensen.

Skjul figurnumre

Skjuler figurnumre både på tegningssiden og på den udskrevne side.

Udelad forbindelser

Som standard nummereres forbindelsesfigurer på en tilknyttet tegning ikke. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis forbindelsesfigurer skal nummereres.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×