Dialogboksen Makroer (ALT+F8)

Brug denne dialogboks til at få vist makro, som du kan køre for at automatisere en bestemt opgave.

Makronavn

Angiver navnet på den makro eller det tilføjelsesprogram, du vil afspille trinvist, redigere, oprette, slette eller afspille.

Makroliste

Viser alle tilgængelige makroer. Du kan ændre det, der vises her, ved at vælge en anden makro i boksen Makroer i.

Afspil trinvist

Begynder at afspille den markerede makro i Visual Basic Editor og giver dig mulighed for at afspille den trinvist.

Rediger

Åbner den markerede makro i Visual Basic Editor, så du kan redigere koden.

Opret

Opretter en makro med et givet navn og åbner den i Visual Basic Editor.

Slet

Sletter den markerede makro.

Indstillinger

Åbner dialogboksen Makroindstillinger, hvor du kan ændre makronavnet, ændre den tilknyttede genvejstast til afspilning af makroen eller redigere beskrivelsen for makroen.

Makroer i

Angiver, hvilke makroer der vises på listen i dialogboksen. Du kan få vist:

  • Makroerne i den aktive tegning (men ikke alle åbne tegninger) og alle tilgængelige tilføjelsesprogrammer.

  • Kun de tilgængelige tilføjelsesprogrammer.

  • Makroerne i et bestemt modul i en hvilken som helst Microsoft Office Visio-fil, der er åben med læse- og skriverettigheder.

Beskrivelse

Viser oplysninger om den markerede makro.

Kør

Afspiller den markerede makro.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×