Dialogboksen Kontroller virksomhedsressourcer

Du kan bruge dialogboksen Kontroller virksomhedsressourcer til at rette fejlbehæftede ressourceoplysninger, inden du kontrollerer i ressourcen.

Placering af dialogboks

Denne dialogboks åbnes, når der er opstået en fejl under kontrol i en virksomhedsressource.

  1. Peg på Indstillinger for virksomhed i menuen Funktioner, og klik derefter på Åbn virksomhedsressourcepulje.

  2. Klik på Åbn/Tilføj.

  3. Udfør en fejlændring af en virksomhedsressource, der er check ud, eller tilføj en allerede eksisterende ressource.

  4. Klik på Gem Knapflade .

Dialogboksen Kontroller virksomhedsressourcer åbnes som tegn på, at der er indtastet ugyldige data.

Detaljer

Fejl     Viser den type af fejl, som bevirkede, at dialogboksen Kontroller virksomhedsressourcer blev åbnet. Hvis du f.eks. prøvede at skrive et ressourcenavn, der er identisk med en anden ressource, som i forvejen findes i virksomhedsressourcepuljen, står der Navnet findes allerede i feltet Fejl. Blandt andre fejl kan nævnes en ugyldig basiskalender eller en ugyldig brugerdefineret værdi for et felt. Feltet med fejlen fremhæves også med rødt. Hvis ressourcenavnet f.eks. findes allerede, vises navnet med rødt. Hvis Windows-kontoen ikke kan valideres, vises kontonavnet med rødt. Hvis den anvendte basiskalender ikke indgår i den global virksomhedsskabelon, vises kalendernavnet med rødt.

Ressourcenavn     Viser navnet på den ressource, hvis oplysninger forårsager fejlen.

Windows-konto     Viser navnet på Windows-kontoen for ressourcen, hvis der er identificeret et.

Basiskalender     Viser den basiskalender, der bruges som ressourcekalender for den ressource, hvis oplysninger forårsager fejlen.

Brugerdefinerede virksomhedsfelter eller Brugerdefineret dispositionskode     Hvis der er nogen obligatoriske virksomhedsfelter eller brugerdefinerede dispositionskode i den globale virksomhedsskabelon, vises kolonner, som repræsenterer hver af disse, i dialogboksen Kontroller virksomhedsressourcer, uanset om fejlen skyldes dem eller ej. Disse felter viser værdierne for det bestemte brugerdefinerede felt eller den brugerdefinerede dispositionskode, der er anvendt på ressourcen.

Microsoft Office Project kontrollerer værdierne for de obligatoriske brugerdefinerede virksomhedsfelter og brugerdefinerede virksomhedsdispositionskoder, der er anvendt på ressourcer, mod gyldige værdier i den globale virksomhedsskabelon, uanset om du har ændret disse værdier eller ej, mens ressourcen var tjekket ud. Hvis serveradministrator har slettet værdier for nogen obligatoriske brugerdefinerede virksomhedsfelter eller brugerdefinerede virksomhedsdispositionskoder siden sidst, ressourcen var tjekket ud, og der på den ressource, du har tjekket ud, anvendes en slettet værdi, åbnes denne dialogboks, når du forsøger at tjekke ressourcen ind igen.

Forestil dig f.eks., at der på et tidspunkt er blevet anvendt en obligatorisk værdi for en virksomhedsdispositionskode på en ressource. Efter at ressourcen er blevet tjekket ind i virksomhedsressourcerne, er denne værdi (men ikke dispositionskoden) blevet slettet fra den globale virksomhedsskabelon. Næste gang du tjekker den pågældende ressource ud, har du allerede en ny værdi for denne dispositionskode, før du kan tjekke ressourcen tilbage igen.

Bemærk: 

  • Når du vil rette de fejlbehæftede virksomhedsressourceoplysninger, skal du klikke på Annuller i dialogboksen for at lukke den. Marker navnet på den ressource, der forårsager fejlen, og klik derefter på Ressourceoplysninger Knapflade . Udfør de krævede ændringer på ressourcenavnet, kalenderen eller det brugerdefinerede felt. Klik på OK, og gem derefter filen igen. Hvis filen gemmes, uden at dialogboksen Kontroller virksomhedsressourcer åbnes igen, er fejlen rettet.

  • Hvis der er mange ressourcer i et projekt, og denne dialogboks vises ofte, kan du overveje at importere ressourcerne til virksomheden. Du kan hurtigt registrere og rette ressourcefejl, når du gennemgår trinnene i guiden Importer ressourcer. Klik på Indstillinger for virksomhed i menuen Funktioner, og klik derefter på Importer ressourcer til virksomhed.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×