Dialogboksen Indstillinger for databasedokument (fanen Tabel)

Primære nøgler

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist primære nøgler i modellen. Indstillingerne under Rækkefølge angiver, hvordan de primære nøgler vises. Hvis markeringen er fjernet i dette afkrydsningsfelt, vises der ikke en kolonne, der er angivet som den primære nøgle i diagrammet, medmindre kolonnen har en anden egenskab, der skal vises i kolonnen Anmærkninger.

Fremmede nøgler

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist fremmede nøgler i modellen. Hvis markeringen er fjernet i dette afkrydsningsfelt, vises der i diagrammet ikke en kolonne, der er angivet som en fremmed nøgle, medmindre kolonnen har en anden egenskab, der skal vises i kolonnen Anmærkninger.

Alternative nøgler

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist andre nøgler for kolonner, der har et entydigt indeks, i modellen. Hvis markeringen er fjernet i dette afkrydsningsfelt, vises der ikke en kolonne med en anden nøgle i diagrammet, medmindre kolonnen har en anden egenskab, der skal vises i kolonnen Anmærkninger.

Indekser

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist kolonner, der har et indeks i modellen (men ikke dem med et entydigt indeks). Hvis markeringen er fjernet i dette afkrydsningsfelt, vises der ikke et indeks i diagrammet, medmindre kolonnen har en anden egenskab, der skal vises i kolonnen Anmærkninger.

Ikke-nøgler

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist alle de kolonner, der ikke er nøgler i modellen. Hvis markeringen er fjernet i dette afkrydsningsfelt, vises der ikke en kolonne, der ikke er en nøgle, i diagrammet, medmindre kolonnen har en anden egenskab, der skal vises i kolonnen Anmærkninger.

Anmærkninger

Marker dette afkrydsningsfelt for at kommentere kolonner i en model ved at få vist følgende symboler for kolonneegenskaber:

Kolonne

Relationsnotation

IDEF1X-notation

Primær nøgle

PK

Fremmed nøgle

FKn

FK

Ikke-entydigt indeks - Inverteringspost

In

IEn

Entydigt indeks - Alternativ nøgle

Un

AKn

Lodret(te) streg(er)

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist en lodret streg i databasetabelfiguren, som skal adskille kolonnenavnet fra anmærkninger og datatyper.

Vis ikke

Klik her for at skjule oplysninger om kolonnedatatyper (standarden).

Vis fysisk

Klik her for at få vist fysiske datatyper i en model, der er baseret på den aktuelle måldatabase. Disse datatyper anvendes i den fysiske model.

Vis portabel

Klik her for at få vist de portable datatyper. Portable datatyper er generisk definerede typer, der knyttes til lignende, sammenlignelige fysiske datatyper i forskellige databasesystemer.

Primære nøgler øverst

Klik her for at få vist tabelkolonnerne med de primære nøgler øverst i datamodeller, der understøtter separat visning af primære nøgler.

Tegn separatorstreg

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist en vandret separator mellem den sidste primære nøglekolonne og den første ikke-primære nøglekolonne i datamodeller, der understøtter separat visning af primære nøgler.

Fysisk rækkefølge

Klik her for at få vist tabelkomponentnøglerne i den samme rækkefølge som i databasen. Den primære nøgle adskilles ikke fra andre kolonner.

IDEF1X-valgfrihed '(0)'

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist valgfrihedssymbolet for modellerne ved hjælp af IDEF1X-notation.

Standardindstillinger

Klik her for at gøre de aktuelle indstillinger til standardindstillinger for dokumentet (Angiv som) eller for at gendanne standardindstillingerne til de indstillinger, der sidst blev angivet for dokumentet (Gendan), eller til Microsoft Office Visio-standard (Gendan original).

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×