Dialogboksen Indstillinger for databasedokument (fanen Relation)

Relationer

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist relationsfigurer i modellen.

Crow's feet

Marker dette afkrydsningsfelt for at erstatte de grafiske en-til-mange-symboler i modellen med en Crow's Foot-notation og på den måde få relationsforbindelsen til at bruge Information Engineering-notationen.

Kardinalitet

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis markeringen er fjernet i afkrydsningsfeltet Crow's Feet. Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist en kardinalitetsnotation for relationsfigurerne.

Tip: Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge UML-kardinalitetnotation:

  • Klik på Relationsbaseret under fanen Generelt.

  • Klik på fanen Relation, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Crow's Feet, marker afkrydsningsfeltet Kardinalitet, og klik derefter på OK.

Referentiel integritet

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist symboler på relationsfigurer, der angiver referentielle integritetsbegrænsninger.

Microsoft Office Visio viser notationen i denne form: u:C, hvor "u" er ændringstypen (opdatering eller sletning) og "C" er handlingstypen (Ingen handling, Kaskade, Angiv standard eller Angiv som NULL).

Notation

Udløst handling

u

Ved opdatering

d

Ved sletning

R

Ingen handling (dvs. begrænsning)

C

Overlappet

D

Angiv standard

N

Angiv som NULL

(Tom)

Gennemtving ikke referentiel integritet

Vis verbaludtryk

Klik her for at få vist rolletekst om relationsfigurer. Du kan angive den videresendte prædikatrolletekst (verbaludtryk) og inverse prædikatrolletekst (invers tekst) i vinduet Databaseegenskaber for figuren Relation.

Forward text

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist den videresendte prædikatrolletekst for relationsfigurer.

Inverter tekst

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist den inverse prædikatrolletekst for relationsfigurer.

Vis fysisk navn

Klik her for at få vist relationsnavne på figurens forbindelsesstreg, der er baseret på det navn, der anvendes af måldatabasen.

Som standard vises det navn, der er genereret ved hjælp af dialogboksen Indstillinger for databasemodellering. F.eks. Overordnet + Underordnet + Suffiks.

Hvis du vil ændre standardnavnet, skal du klikke i menuen Database, klikke på Indstillinger, klikke på Modellering, klikke på fanen Diverse, logiske og derefter markere en indstilling på listen Indstilling til generering af navn på fremmed nøgle.

Vis ikke navn

Klik her for ikke at få vist tekst om relationsfigurernes forbindelsesstreger.

Standardindstillinger

Klik her for at gøre de aktuelle indstillinger til standardindstillingerne for dokumentet (Angiv som) eller for at gendanne standardindstillingerne til de indstillinger, der sidst blev angivet for dokumentet (Gendan) eller Visio-standarderne (Gendan original).

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×