Dialogboksen Indstillinger for TIFF-output

Brug denne dialogboks til at angive indstillinger for formatering, komprimering, transformation og opløsning for en Microsoft Office Visio-fil, som du vil eksportere som en .tif-fil.

1

Datakomprimering

Reducerer den mængde plads eller båndbredde, der skal bruges til opbevaring af fildata.

 • Ingen  Der bruges ikke datakomprimering.

 • Gruppe 3  Bruger Gruppe 3-komprimering, der er designet til S/H-billeder i to lag, som bruges til datakommunikationsenheder, f.eks. fax.

 • Packbit  Der bruges Packbits-komprimering, som søger efter gentagne dataværdier. Packbit betragtes som et RLE-kompression (run-length encoding)-komprimeringsskema, hvilket ikke er særligt velegnet til billeder, der indeholder mange farver, fordi disse billeder ofte har få forløb med samme farve.

 • Gruppe 4  Bruger Gruppe 4-komprimering, der svarer til Gruppe 3-komprimering, men er meget mere effektiv. Den egner sig især til billeder, der scannes fra tekstdokumenter.

 • LZW Bruger LZW (Lempel-Ziv-Welch)-komprimering, der er den mest anvendte metode til komprimering af næsten alle typer data. LZW-komprimering fungerer ved at søge efter mønstre af data, som tildeles koder. Komprimeringen fungerer bedst ved meget mønstrede billeder. Billeder med uregelmæssige mønstre, eller støj, egner sig ikke til denne type komprimering. LZW-komprimering bruges normalt i billedformatet GIF (Graphics Interchange Format) og TIFF (Tag Image File Format). LZW-komprimering egner sig også til komprimering af tekstfiler.

 • Modified Huffman  Bruger Modified Huffman-komprimering, hvor et sæt af data komprimeres ud fra den relative hyppighed af de enkelte elementer.

Farveformat

Bestemmer farvedybden i den eksporterede fil.

 • Raster  Konverterer det eksporterede billede ved hjælp af højst to farver (sort og hvid).

 • 24-bit farver  Konverterer det eksporterede billede ved hjælp af højst 16 millioner farver.

 • 16 farver  Konverterer det eksporterede billede ved hjælp af højst 16 farver.

 • 16-farvers gråtoneskala  Konverterer det eksporterede billede ved hjælp af højst 16 gråtoner.

 • 256 farver  Konverterer det eksporterede billede ved hjælp af højst 256 farver.

 • 256-farvers gråtoneskala  Konverterer det eksporterede billede ved hjælp af højst 256 gråtoner.

Farvereduktion

Bestemmer den farvereduktionsproces, der anvendes til den eksporterede fil.

 • Ingen  Der bruges ikke farvereduktion.

 • Fleksibel  Opretter en palet ved at blande farver fra det spektrum, der oftest vises i billedet.

 • Spredning  Billedet konverteres ved hjælp af en proces fejlspredningsproces. Der begyndes med en pixel i billedets øverste venstre hjørne. Hvis pixelværdien ligger over mellemgrå (128), ændres denne pixel til hvid. Den ændres til sort, hvis værdien er lavere. Eftersom den oprindelige pixel normalt ikke er hverken helt hvid eller helt sort, er det næsten uundgåeligt, at der opstår fejl. Denne fejl overføres til de omgivende pixler og spredes derefter ud over hele billedet, så resultatet bliver grovkornet, som en film. Denne indstilling er nyttig, når billederne skal vises på en sort-hvid skærm.

 • Halvtone  Bruger jævnt fordelte punkter med varierende diameter til at fremstille grå skygger. Jo mørkere skyggen er på et bestemt sted i billedet, desto større er det tilsvarende punkt i halvtonebilledet. Med punkternes varierende størrelser og tæthed skabes illusionen om forskellige grå toner eller farveforløb. Der bruges fire halvtoneraster til at behandle farvebilleder: Cyan, magenta, gul og sort – en for hver farve i trykningen.

Baggrundsfarve

Bestemmer baggrundsfarven for den eksporterede fil. Standarden er hvid.

Transformation

Rotation

Bestemmer billedets rotation i den eksporterede fil.

 • Ingen  Eksporterer figuren eller tegningen uden rotation.

 • Roter til venstre  Roterer figuren eller tegningen 90 grader mod uret.

 • Roter til højre  Roterer figuren eller tegningen 90 grader med uret.

Spejlvend vandret

Vender figuren eller tegningen vandret (om y-aksen), så der fremkommer et spejlbillede.

Spejlvend lodret

Vender figuren eller tegningen lodret (om x-aksen), så der fremkommer et billede, der vender på hovedet.

Opløsning

Skærm

Baserer den eksporterede fils opløsning på den aktuelle skærmopløsning.

Printer

Baserer opløsningen på den aktuelle printers opløsning og sikrer optimale udskrifter.

Kilde

Angiver, at opløsningen er bestemt af kildeprogrammet.

Brugerdefineret

Angiver en brugerdefineret opløsning. (Bredde x højde skal resultere i dimensioner, der ligger mellem 32 og 400 pixel pr. tomme).

Størrelse

Skærm

Baserer den eksporterede fils størrelse på skærmstørrelsen og placerer det størst mulige billede inden for skærmens mål, mens højde-bredde-forholdet i den oprindelige tegning eller figur bevares.

Printer

Baserer den eksporterede fils størrelse på den aktuelle printers papirstørrelse og placerer det størst mulige billede inden for papirets mål, mens højde-bredde-forholdet i den oprindelige tegning eller figur bevares.

Kilde

Baserer den eksporterede fils størrelse på kildefilens størrelse.

Brugerdefineret

Baserer den eksporterede fils størrelse på den brugerdefinerede størrelse (bredde x højde), du har angivet, og placerer det størst mulige billede inden for de brugerdefinerede mål, mens højde-bredde-forholdet i den oprindelige tegning eller figur bevares.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×