Dialogboksen Indstillinger for GIF-output

Brug denne dialogboks til at angive indstillinger for formatering, komprimering, transformation og opløsning for en Microsoft Office Visio-fil, som du vil eksportere som en .gif-fil.

Generelt

Dataformat

Angiver billedets dataformat.

  • Ikke nogen interlace  Opretter filen lineært fra den øverste række i billedet til den nederste række.

  • Interlace  Opretter filen i et firepas-interlacemønster, hvilket giver et billede, der i første omgang vises med dårlig opløsning, indtil hele billedet er indlæst.

Farvereduktion

Bestemmer den farvereduktionsproces, der anvendes til den eksporterede fil.

  • Ingen  Der bruges ikke farvereduktion.

  • Fleksibel  Opretter en palet ved at blande farver fra det spektrum, der oftest vises i billedet.

  • Spredning  Billedet konverteres ved hjælp af en proces fejlspredningsproces. Der begyndes med en pixel i billedets øverste venstre hjørne. Hvis pixelværdien ligger over mellemgrå (128), ændres denne pixel til hvid. Den ændres til sort, hvis værdien er lavere. Eftersom den oprindelige pixel normalt ikke er hverken helt hvid eller helt sort, er det næsten uundgåeligt, at der opstår fejl. Denne fejl overføres til de omgivende pixler og spredes derefter ud over hele billedet, så resultatet bliver grovkornet, som en film. Denne indstilling er nyttig, når billederne skal vises på en sort-hvid skærm.

  • Halvtone  Bruger jævnt fordelte punkter med varierende diameter til at fremstille grå skygger. Jo mørkere skyggen er på et bestemt sted i billedet, desto større er det tilsvarende punkt i halvtonebilledet. Med punkternes varierende størrelser og tæthed skabes illusionen om forskellige grå toner eller farveforløb. Der bruges fire halvtoneraster til at behandle farvebilleder: Cyan, magenta, gul og sort – en for hver farve i trykningen.

Baggrundsfarve

Bestemmer baggrundsfarven for den eksporterede fil. Standarden er hvid.

Gennemsigtighedsfarve

Bestemmer gennemsigtighedsfarven for den eksporterede fil. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er standardfarven hvid.

Transformation

Rotation

Bestemmer billedets rotation i den eksporterede fil.

  • Ingen  Eksporterer figuren eller tegningen uden rotation.

  • Roter til venstre  Roterer figuren eller tegningen 90 grader mod uret.

  • Roter til højre  Roterer figuren eller tegningen 90 grader med uret.

Spejlvend vandret

Vender figuren eller tegningen vandret (om y-aksen), så der fremkommer et spejlbillede.

Spejlvend lodret

Vender figuren eller tegningen lodret (om x-aksen), så der fremkommer et billede, der vender på hovedet.

Opløsning

Skærm

Opløsningen i den eksporterede fil baseres på den aktuelle skærmopløsning.

Printer

Opløsningen baseres på den aktuelle printeropløsning, hvilket giver det bedst mulige resultat ved udskrivning.

Kilde

Angiver, at opløsningen er bestemt af kildeprogrammet.

Brugerdefineret

Angiver en brugerdefineret opløsning. (Bredde x højde skal resultere i dimensioner, der ligger mellem 32 og 400 pixel pr. tomme).

Størrelse

Skærm

Baserer den eksporterede fils størrelse på skærmstørrelsen og placerer det størst mulige billede inden for skærmens mål, mens højde-bredde-forholdet i den oprindelige tegning eller figur bevares.

Printer

Baserer den eksporterede fils størrelse på den aktuelle printers papirstørrelse og placerer det størst mulige billede inden for papirets mål, mens højde-bredde-forholdet i den oprindelige tegning eller figur bevares.

Kilde

Baserer den eksporterede fils størrelse på kildefilens størrelse.

Brugerdefineret

Baserer den eksporterede fils størrelse på den brugerdefinerede størrelse (bredde x højde), du har angivet, og placerer det størst mulige billede inden for de brugerdefinerede mål, mens højde-bredde-forholdet i den oprindelige tegning eller figur bevares.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×