Dialogboksen Indstillinger (fanen Søg efter figur)

Denne fane bruges til at angive søgeegenskaberne for boksen Søg efter figurer i vinduet Figurer.

Søgeplaceringer

Angiver søgeplaceringer for figurer. Microsoft Visio søger som standard i stencils, der er placeret på harddisken og stencils på internettet. Hvis du vil deaktivere en søgeplacering, skal du klikke på pilen og fjerne markeringen ved siden af placeringen på listen Søgeplaceringer. Hvis du f.eks. ikke har en internetforbindelse, eller hvis du har en opkaldsforbindelse til internettet, kan du fjerne markeringen ved siden af Internettet, så der kun søges på harddisken.

Egenskaber

Når Figurer til Visio Lokalt markeres, åbnes dialogboksen Egenskaber for lokal figursøgning, hvor du kan aktivere indekseringstjenesten. Indekseringstjenesten opretter og vedligeholder et indeks over figurerne på computeren, så du kan foretage hurtigere søgninger. Du skal have administratorrettigheder for at kunne aktivere indekseringstjenesten.

Når Figurer til Visio Web er markeret, åbnes dialogboksen Egenskaber for figursøgning på internet, hvor du kan slette de midlertidige filer, der bliver oprettet på harddisken, når du søger på internettet.

Søg efter

Angiver, om de returnerede figurer skal passe til alle søgeord, Alle ordene (OG), eller til et af søgeordene, Et af ordene (ELLER).

Resultater

Sorter resultater

Angiver, om resultaterne skal returneres i alfabetisk rækkefølge efter figurnavn eller efter stencilnavn (gruppe). Klik på Efter gruppe for at skelne mellem figurer med samme navn, der optræder på forskellige stencils. Det er også en fordel at markere denne indstilling, hvis du vil finde den stencil, der indeholder figuren.

Åbn resultater i et nyt vindue

Angiver, om der oprettes en stencil med et nyt søgeresultat for hver søgning. Hvis markeringen er fjernet, erstatter resultaterne fra en søgning resultaterne fra en tidligere søgning.

Advar, hvis resultaterne er større end

Angiver, om der vises en advarsel, når antallet af fundne figurer overstiger en bestemt grænse.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×