Dialogboksen Indstillinger (fanen Generelt)

Her angives brugernavnet og andre indstillinger.

Brugeroplysninger

Navn

Angiver navnet på den person, der arbejder med filen. Navnet vises i dialogboksen Egenskaber, når du har gemt filen første gang.

Initialer

Disse initialer viser kommentar- og gennemgangsnoterne.

Generelle indstillinger

Antal niveauer, der kan fortrydes

Angiver det antal fortløbende handlinger, du kan fortryde. Jo højere tallet er, jo mere hukommelse skal der til for at kunne gemme handlingerne.

Vis senest åbnede filer x poster

Angiver, hvor mange af de senest åbnede filer der skal vises i menuen Filer og i opgaveruden Ny tegning (som vises, når du starter Visio). Du kan angive op til 9 filer. Du kan derefter hurtigt åbne filerne igen ved at klikke på deres navne i menuen Filer eller i opgaveruden Ny tegning.

Indstillinger for tegningsvindue

Zoom ved at dreje på IntelliMouse-hjulet

Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, kan du zoome ind eller ud på en tegning ved at dreje på hjulet på en Microsoft Intellimouse.

Centrer det markerede område ved zoom

Angiver, at når du zoomer ind, vises den markerede figur (uanset type) midt i vinduet.

Marker figurer, der ligger delvist inden for området

Hvis du markerer figurer med et områdenet (trækker en boks omkring figurerne på tegningssiden), kan du ændre markeringsindstillingerne, så du også medtager figurer, der kun ligger delvist inden for områdenettet.

Aktiver dynamiske live-enheder

Når du ændrer størrelsen på eller roterer en figur, kan du se figuren, mens den ændres, i stedet for kun at se afgrænsningsrammen, indtil handlingen er udført.

Aktiver forbindelsesopdeling

Når du anbringer en figur på en streg på en forbindelse, opdeles den, og hvert stykke bliver en separat forbindelse, der er fastklæbet til figuren. Ikke alle tegningstyper understøtter forbindelsesopdeling.

Aktiver Opret automatisk forbindelse

Aktiverer funktionen til oprettelse af automatisk forbindelse i tegninger.

Vis flere figurhåndtag, når der peges

Angiver, at ekstra figurhåndtag vises, når markøren placeres på en figur.

Zoom automatisk tekst automatisk ved redigering under x punkter

Angiver, at Microsoft Office Visio zoomer ind på figuren, når du redigerer dens tekst, hvis teksten er indstillet til den angivne punktstørrelse.

Tjenesteindstillinger

Indeholder indstillinger til styring af delte arbejdsområder, adgang til onlineindhold og kundefeedback.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×