Dialogboksen Indsæt sektion

Brug denne dialogboks til at føje afsnit til et ShapeSheet-regneark. Når der er tale om en markeret figur, bliver de ShapeSheet-sektioner, der ikke i øjeblikket er tilgængelige, nedtonet i denne dialogboks.

User-defined cells

Indsætter et område med celler, der kan navngives, til indtastning af formler og konstanter, som andre celler og tilføjelsesværktøjer henviser til. Til forskel fra Scratch-formler er brugerdefinerede celler portable, dvs. flytbare. Hvis en figur, der henviser til en brugerdefineret celle på sidearket, kopieres til en anden side, der ikke har den samme brugerdefinerede celle, tilføjes cellen på siden. Hvis siden allerede har en sådan brugerdefineret celle, henviser figuren simpelthen til denne celle for at få værdien.

Figurdata

Indsætter et afsnit til tilknytning af brugerdefinerede data med figuren, gruppen, siden eller dokumentet.

Hyperlinks

Indsætter et afsnit, der indeholder celler til oprettelse af links mellem en figur eller tegningsside og en anden tegningsside, en anden fil eller et andet websted.

Connection points

Indsætter en sektion, der indeholder en række og celler for hvert forbindelsespunkt, som er defineret for figuren eller gruppen.

Actions

Indsætter en sektion, der indeholder rækker, som beskriver de brugerdefinerede kommandonavne, der vises i en figurs eller sides genvejsmenu eller i en rullemenu for et i-mærke, og angiver de handlinger, som kommandoerne medfører.

Controls

Indsætter en sektion, der indeholder en række og celler for x- og y-koordinater og funktionsmåde for hver enkelt justeringshåndtag for en figur eller gruppe.

Reviewer

Indsætter en sektion til oplysninger om korrekturlæseren, f.eks. navn, initialer og den farve, der er knyttet til korrekturlæseren.

Annotation

Indsætter en sektion til anmærkningsoplysninger, som f.eks. placering, dato og kommentarstreng.

Geometry

Indsætter en sektion til koordinater af toppunkterne for de streger og buer, der udgør figuren. Hvis figuren har mere end én sti, kan den have en geometrisektion for hver sti, eller flere stier kan beskrives med rækker af typen MoveTo i samme geometrisektion.

Ellipse

Indsætter en ellipserække i geometrisektionen, der indeholder x- og y-koordinaterne af ellipsens midterpunkt og to punkter på ellipsen. X- og Y-cellerne repræsenterer x- og y-koordinaterne for midterpunktet. A- og B-cellerne repræsenterer x,y for et punkt på ellipsen, og C- og D-celler repræsenterer x,y for det andet punkt.

En geometrisektion, der indeholder rækker af typerne Ellipse eller InfiniteLine, må ikke indeholde andre rækker.

Infinite line

Indsætter en række af typen InfiniteLine i geometrisektionen, der indeholder x- og y-koordinater for to punkter på en uendelig linje, repræsenteret i cellerne X, Y, A og B. X- og Y-cellernerepræsenterer det første punkt, og A- og B-cellerne repræsenterer den andet punkt.

En geometrisektion, der indeholder rækker af typerne Ellipse eller InfiniteLine, må ikke indeholde andre rækker.

Scratch

Indsætter en sektion, der kan bruges som arbejdsområde for indtastning og test af formler, som andre celler henviser til.

Text transform

Indsætter en sektion til placering af oplysninger om en figurs tekstblok.

Layer membership

Indsætter en sektion til lag, som figuren er knyttet til.

Layers

Indsætter en sektion til lag, der er defineret ud fra siden og de egenskaber, der er defineret for hvert lag.

Smart tags

Indsætter en sektion for i-mærker, der kan vises på figuren. Hvert i-mærke kræver en handling.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×