Dialogboksen Indsæt kolonne

Kolonnetype

Vælg en foruddefineret eller brugerdefineret kolonnetype. Kolonnetyperne er vist alfabetisk, så de brugerdefinerede kolonner vises øverst på listen.

Bemærk: Hvis du tilføjer mere end en brugerdefineret tekstkolonne, skal du vælge forskellige kolonnenumre hver gang. Første gang du tilføjer en kolonne, kan du f.eks. vælge Brugerdefineret tekst 1 på listen Kolonnetype. Anden gang du tilføjer en kolonne, kan du vælge Brugerdefineret tekst 2.

Indtaste data i kolonner i et Gantt-diagram

Denne tabel viser, hvilken datatype du kan indtaste i de forskellige kolonnetyper, og det mønster du skal bruge til at indtaste dataene.

Kolonnetype

Datatype

Indtastningsmønster

% fuldført

Decimal

X[,X][%]

Faktisk varighed

Decimal

X[,X][e]

For enheder bruges d (dage), m (minutter), t (timer) eller u (uger).

Faktisk slutdato

Dato

XX/XX/XXXX

Faktisk startdato

Dato

XX/XX/XXXX

Varighed

Decimal

X[,X][e]

For enheder bruges d (dage), m (minutter), t (timer) eller u (uger).

Slut

Dato

XX/XX/XXXX

ID

Heltal

Accepterer ikke input.

Dispositionsniveau

Heltal (større end 0)

X

Ressourcenavne

Tekst

A*

Start

Dato

XX/XX/XXXX

Opgavenavn

Tekst

A*

Opgavenoter

Tekst

A*

Brugerdefineret decimal

Decimal

X[,X][%]

Brugerdefineret varighed

Decimal

X[,X][e]

Brugerdefineret nummer

Heltal

X

Brugerdefineret tekst 1-5

Tekst

A*

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×