Dialogboksen Gruppedefinition

Du kan bruge dialogboksen Gruppedefinition til at oprette, gennemse eller ændre en gruppe. Du kan:

  • Gennemse eller ændre en eksisterende gruppedefinition, f.eks. gruppen Kritisk eller gruppen Overallokeret.

  • Oprette en ny gruppe ved at angive de felt, grupperingen skal udføres på.

  • Definere en gruppering af flere indlejrede niveauer for at oprette grupper i grupper.

  • Angive skrifttypen, farven og mønsteret for grupperinger.

Placering af dialogboks

Åbn den ark, som gruppen skal anvendes i. Der er forskellige tilgængelige muligheder, afhængigt af om det drejer sig om en opgavevisning, ressourcevisning eller forbrugsvisning. Peg i menuen ProjektGrupper efter, og klik derefter på Flere grupper. Klik på Ny. Du kan også vælge en eksisterende gruppe og derefter klikke på Rediger eller Kopier.

Detaljer

Gruppenavn

Navn     Angiver navnet på gruppen.

Vis i menu     Viser navnet på gruppen i undermenuen Grupper efter i menuen Projekt. Hvis du ikke vil have, at gruppen vises i undermenuen, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Afkrydsningsfeltet er som standard ikke markeret.

Gruppedefinitionstabel

Brug gruppedefinitionstabellen til at vælge felter, du vil gruppere efter.

Feltnavn     Angiver de feltnavne, der skal grupperes efter. Klik i den første række af typen Grupper efter på feltet Feltnavn, klik på pilen, og klik derefter på det felt, du vil gruppere efter, på rullelisten. Hvis du vil have grupper i grupper, skal du vælge feltet for den indlejrede gruppe i den anden, tredje og fjerde række.

Felttype     Angiver, om gruppen har indvirkning på Opgave, ressourcer eller tildeling. Hvis der vises et opgaveark, står der Opgaver i denne kolonne. Hvis der vises et ressourceark, står der Ressource i denne kolonne. Hvis visningen Opgaveforbrug er åben, står der Opgaver i denne kolonne. Hvis afkrydsningsfeltet Gruppetildelinger, ikke opgaver er markeret for en opgaveforbrugsvisning, står der Tildeling i denne kolonne. Hvis ressourceforbrugsvisningen er aktiveret, står der Ressource i denne kolonne. Hvis afkrydsningsfeltet Gruppetildelinger, ikke ressourcer er markeret for en ressourceforbrugsvisning, står der Ressource i denne kolonne.

Rækkefølge     Angiver, om gruppen skal angives i stigende eller faldende rækkefølge.

Gruppetildelinger, ikke opgaver     Angiver, om grupperingen skal udføres på opgaver eller tildelinger. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis grupperingen skal udføres på tildelinger i visningen Opgaveforbrug. Kolonnen Felttype ændres til Tildeling. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når en opgavevisning er åben, og er kun nyttigt, når visningen Opgaveforbrug er åben. Som standard er dette afkrydsningsfelt ikke markeret.

Gruppetildelinger, ikke ressourcer     Angiver, om grupperingen skal udføres på ressourcer eller tildelinger. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis grupperingen skal udføres på tildelinger i visningen Ressourceforbrug. Kolonnen Felttype ændres til Tildeling. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når en ressourcevisning er åben, og er kun nyttigt, når visningen Ressourceforbrug er åben. Som standard er dette afkrydsningsfelt ikke markeret.

Vis hovedopgaver     Viser hovedopgaver og værdier med deres underopgaver, som er grupperede. Kun entydige værdier opløftes til hovedopgaven. Forestil dig f.eks., at du udfører en gruppering på Arbejde, og du har markeret afkrydsningsfeltet Vis hovedopgaver. Hvis der er en 8-timers opgave under en hovedopgave, og en ressource er tildelt til hovedopgaven i 2 timer, viser gruppehovedopgaven 10t, og ikke 18t. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når en opgavevisning er åben, og når markeringen i afkrydsningsfeltet Gruppetildeling, ikke opgaver er fjernet. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Grupper efter indstilling for

Brug denne sektion til at angive de indstillinger, der tilpasser udseendet af gruppeoverskrifterne og cellerne for det felt, der aktuelt er valgt under Feltnavn i gruppens definitionstabel.

Skrifttype     Viser skrifttypen for gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Knappen Skrifttype     Åbner dialogboksen Skrifttype, hvor du kan ændre skrifttype, typografi, skriftstørrelse og farven på gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Cellebaggrund     Angiver farven på cellebaggrunden i gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Mønster     Angiver fyldmønsteret på cellebaggrunden i gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Definer gruppeinterval    Åbner dialogboksen Definer gruppeinterval, som du kan bruge til at definere intervaller for grupperne og startværdien for det valgte felt. Hvis du f.eks. grupperer mængden af arbejde i stedet for en anden gruppering for hver nye arbejdsværdi (1 time, 2, timer, 3 timer osv.), kan du angive grupperinger i intervaller på 4 timer. Den første gruppering er for 0-4 timer, den anden for 5-8 timer, den tredje for 9-12 timer osv.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×