Dialogboksen Gruppedefinition

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug dialogboksen Gruppedefinition til at oprette, gennemse eller ændre en gruppe definition. Du kan:

  • Gennemse eller redigere en eksisterende gruppedefinition, f.eks. gruppen Kritisk eller gruppen Overallokeret.

  • Oprette en ny gruppe ved at angive de felter, der skal grupperes efter.

  • Definere en gruppering af flere indlejrede niveauer for at oprette grupper i grupper.

  • Angive skrifttype, farve og mønster for grupper.

Placering af dialogboks

Få vist visningen af ark, hvor du vil anvende gruppen. Forskellige indstillinger er tilgængelige afhængigt af, om en opgavevisning, ressourcevisning, eller forbrugsvisning vises.

I project 2016, 2013 eller 2010: Klik på grupper efter under fanen Vis, og klik derefter på Flere grupper. Klik på Ny, eller Vælg en eksisterende gruppe, og klik derefter på Rediger eller Kopiér.

På menuen projekt i Project 2007: Peg på Gruppér efter, og klik derefter på Flere grupper. Klik på Ny, eller Vælg en eksisterende gruppe, og klik derefter på Rediger eller Kopiér.

Detaljer

Gruppenavn

Navn     Angiver navnet på gruppen.

Vis i menu     Viser navnet på gruppen i undermenuen Gruppér efter i menuen Project. Hvis du ikke vil have vist gruppen i undermenuen, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Tabellen Gruppedefinition

Brug tabellen Gruppedefinition til at vælge felter at gruppere efter.

Feltnavn     Angiver feltnavne at grupperes efter. I den første række Gruppér efter skal du klikke på feltet Feltnavn, klikke på pilen og derefter klikke på det felt, du vil gruppere efter, i rullelisten. Hvis du vil gruppere i grupper, kan du markere feltet for den indlejrede gruppe i den anden, tredje og fjerde række.

Felttype     Angiver, om gruppen fungerer på opgaver, ressourcer eller tildelinger. Hvis der vises et opgaveark, viser denne kolonne Opgave. Hvis der vises et ressourceark, viser denne kolonne Ressource. Hvis visningen Opgaveforbrug vises, viser denne kolonne Opgave. Hvis afkrydsningsfeltet Gruppetildelinger, ikke opgaver er markeret for en visning af typen Opgaveforbrug, viser denne kolonne Tildeling. Hvis visningen Ressourceforbrug vises, viser denne kolonne Ressource. Hvis afkrydsningsfeltet Gruppetildelinger, ikke ressourcer er markeret for en visning af typen Ressourceforbrug, viser denne kolonne Ressource.

Rækkefølge     Angiver, om gruppen skal opføres i stigende eller faldende rækkefølge.

Gruppetildelinger, ikke opgaver     Angiver, om der grupperes efter opgaver eller tildelinger. Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil gruppere på opgaver i visningen Opgaveforbrug. Kolonnen Felttype ændres til Tildeling. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når en opgavevisning vises, og er kun nyttigt, når visningen Opgaveforbrug vises. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Gruppetildelinger, ikke ressourcer     Angiver, om der grupperes på ressourcer eller tildelinger. Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil gruppere på tildelinger i visningen Ressourceforbrug. Kolonnen Felttype ændres til Tildeling. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når en ressourcevisning vises, og er kun nyttigt, når visningen Ressourceforbrug vises. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Vis hovedopgaver     Viser hovedopgaver og værdier med deres underopgaver, der er grupperet. Kun entydige værdier opløftes til hovedopgaven. Antag f.eks., at du grupperer på arbejde, og du har markeret afkrydsningsfeltet Vis hovedopgaver. Hvis der er en 8-timers opgave under en hovedopgaves, og en ressource er tildelt hovedopgaven i 2 timer, viser gruppens hovedopgaven 10 time, ikke 18 timer. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængelig, når en opgavevisning vises, og afkrydsningsfeltet Gruppetildeling, ikke opgaver ikke er markeret. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Gruppere efter indstilling for afsnit

Brug denne sektion til at angive de indstillinger, der tilpasser udseendet af gruppeoverskrifter og celler for det felt, der aktuelt er valgt under Feltnavn i tabellen Gruppedefinition.

Skrifttype     Viser skrifttypen for gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Knappen Skrifttype     Åbner dialogboksen Skrifttype, du kan bruge til at ændre skrifttype, typografi, størrelse og farve for gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Cellebaggrund     Angiver baggrundsfarven på cellen i gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Mønster     Angiver fyldmønstret i cellen i gruppeoverskrifterne for det valgte felt.

Definer gruppeintervaller    Åbner dialogboksen Definer gruppeintervaller, du kan bruge til at definere intervaller for grupper og startværdier for det valgte felt. Hvis du grupperer på mængden af arbejde i stedet for en anden gruppering for hver enkelt arbejdsværdien (1 time, 2, timer, 3 timer og så videre), kan du angive grupperinger i 4-timers intervaller. Den første gruppe ville være for 0-4 timer, den anden gruppering for 5-8 timer, den tredje gruppering for 9-12 timer og så videre.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×