Dialogboksen Grafiske symboler

Brug dialogboksen Grafiske symboler til at angive kriterier for visning af grafiske indikatorer i stedet for de faktiske dataværdier. I denne dialogboks kan du angive den test, de værdier og det billede, der skal benyttes.

Placering af dialogboks

Peg på Tilpas i menuen Funktioner, og klik derefter på Felter. Klik på knappen Grafiske symboler.

Detaljer

Indstillinger og afkrydsningsfelter

Ikke-oversigtsrækker    Marker for at angive de kriterier og symbolbilleder, skal der anvendes på ikke-oversigtsrækker for opgaver og grupperinger. Dette er standarden.

Oversigtsrækker    Marker for at angive kriterier og symbolbilleder, der skal anvendes på oversigtsrækker for opgaver og grupperinger.

Oversigtsrækker arver kriterier fra ikke-oversigtsrækker    Marker for at angive, at hovedopgave (oversigtsrækker) bruger de samme kriterier og symbolbilleder som deres underopgaver (komponentrækker). Hvis du vil angive forskellige kriterier og symboler for oversigtsrækker og ikke-oversigtsrækker, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt og indtaste kriterierne og symbolerne for oversigtrækker i tabellen med symbolkriterier. Dette afkrydsningsfelt er tilgængeligt, når du markerer Oversigtsrækker.

Projektoversigt    Marker for at angive kriterier og symbolbilleder, der skal anvendes på projektets hovedopgaverækker.

Projektoversigt arver kriterier fra oversigtsrækker    Marker for at angive, at projektoversigtsrækker bruger de samme kriterier og symbolbilleder som andre oversigtsrækker. Hvis du vil angive andre kriterier og symboler for projektoversigtsrækker, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt og indtaste kriterierne og symbolerne kun for projektets hovedopgave. Dette afkrydsningsfelt er tilgængeligt, når du markerer Projektoversigt.

Vis dataværdier i værktøjstip    Marker for at vise dataværdier i et værktøjstip for felter, der har grafiske symboler. Du får et værktøjstip vist ved at pege på feltet. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Kommandoknapper

Klip række ud    Klik for at fjerne den markerede kriterierække fra listen og flytte den til udklipsholder.

Kopier række    Klik for at kopiere den markerede kriterierække til Udklipsholder.

Sæt række ind    Klik for at sætte kriterierækken i Udklipsholder ind i rækken over den markerede.

Indsæt række    Klik for at tilføje en ny række over den markerede kriterierække.

Slet række    Klik for at fjerne den markerede kriterierække.

Flyt    Klik på pil  op button image eller pil  ned button image for at flytte et element højere op eller længere ned på listen. Test udføres i den rækkefølge, de er vist i, og der stoppes efter den første vellykkede test. Dette betyder, at placeringen på listen ofte afgør, hvilket symbolbillede der vises.

Importer symbolkriterier     Klik for at importerer symbolkriterier fra et andet projekt eller et andet felt i dette projekt.

Tabel med symbolkriterier

Indeholder detaljer om den test og de værdier, indholdet i det markerede brugerdefinerede felt skal sammenlignes med. For de feltværdier, der opfylder testen, vises det angivne grafiske symbol i stedet for de faktiske dataværdier. Test udføres i den rækkefølge, de er vist i, og der stoppes efter den første vellykkede test.

Feltet Test for

Test for     Angiv en test, eller klik på en på listen. Testen bruges til at sammenligne de værdier, du skriver i boksen Værdi(er), med indholdet i det markerede brugerdefinerede felt i Microsoft Office Project. Der vises en meddelelse, hvis en test ikke er gyldig for det felt, du har markeret. Vælg en af følgende test:

er lig med     En nøjagtig overensstemmelse mellem indholdet i det markerede brugerdefinerede felt og værdien i feltet Værdi(er). Feltet må ikke indeholde andre værdier end den, der matcher.

er forskellige fra     Alt andet end en nøjagtig overensstemmelse mellem indholdet i det markerede brugerdefinerede felt og værdien i feltet Værdi(er).

er større end     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der er større end værdien i feltet Værdi(er).

er større end eller lig med     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der er større end eller lig med værdien i feltet Værdi(er).

er mindre end     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der er mindre end værdien i feltet Værdi(er).

er mindre end eller lig med     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der er mindre end eller lig med værdien i feltet Værdi(er).

er inden for     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der falder inden for intervallet angivet af de to værdier i feltet Værdi(er).

er ikke inden for     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der falder uden for intervallet angivet af de to værdier i feltet Værdi(er).

indeholder     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der indeholder værdien angivet i feltet Værdi(er).

indeholder ikke     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt, der ikke indeholder værdien angivet i feltet Værdi(er).

indeholder netop     En værdi i indholdet af det markerede brugerdefinerede felt, der indeholder en opgave eller ressource, som svarer nøjagtigt til værdien. Denne test adskiller sig fra er lig med-testen, idet testen indeholder netop kan bruges på felter som Ressourcenavne eller Forudgående opgaver, som kan vise flere værdier på én gang.

er en vilkårlig værdi     En værdi i indholdet i det markerede brugerdefinerede felt. Dette bevirker grundlæggende, at der bliver vist et grafisk symbol for alle felter. Derfor placeres denne test normalt på listen for at opnå, at der vises et symbol for alle værdier, der ikke opfylder nogen af de andre test.

Feltet Værdi(er)

Skriv de tal, datoer eller den tekst, som feltindholdet skal testes imod. Du kan også klikke på et felt fra listen for at sammenligne dets indhold med indholdet af det brugerdefinerede felt. Værdier skal svare til den felttype, de testes imod. Hvis du f.eks. har valgt Omkostning for feltnavnet, kan du ikke bruge Slutdato i feltet Værdi(er). Hvis der angives uegnede værdier i feltet Værdi(er), vises en meddelelse, når du forsøger at lukke dialogboksen i Microsoft Office Project.

Når du vil angive et interval til er inden for- eller ikke inden for-testen, skal du adskille værdierne ved hjælp af listeseparatortegn. Hvis du f.eks. har valgt er inden for for kolonnen Test, kan du finde opgaver, som falder inden for to datoer, ved at skrive

01-01-00;01-02-00

For brugerdefinerede tekstfelter kan du bruge jokertegn som en del af værdien, når testen er lig med eller er forskellig fra. Jokertegnet spørgsmålstegn (?) og jokertegnet stjerne (*) kan vises hvor som helst i teksten.

Hvis du vil teste for en værdi ved hjælp af et tegn, der er reserveret til brug som et jokertegn, skal du skrive et indsætningstegn (^) foran tegnet. Hvis du f.eks. vil filtrere for opgaver, som indeholder en stjerne i navnet, skal du skrive ^*.

Feltet Billede

Klik på det billede, du vil have vist, når feltet opfylder de kriterier, du har angivet. Du kan vælge mellem bobler, kasser, flag, plustegn, romber, pile og andre symboler på denne liste.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×