Dialogboksen Generer

Brug dialogboksen Generer til at angive målsproget og projektets placering og til at vælge de klasser, der skal frembringes kode for.

Du kan tilføje de markerede klasser til et Visual Studio-projekt og oprette en mappe på projektniveau, og du kan tilføje en løsningsmappe.

Målsprog

Angiv det sprog, som koden skal frembringes i. Du kan vælge C#, C++ eller Visual Basic på listen, og du kan ændre dit valg senere, hvis det er nødvendigt.

Projekt

Navn

Angiver projektets navn. Klik på afkrydsningsfeltet Føj klasser til Visual Studio Project for at aktivere denne boks.

Placering

Angiver den sti, hvor den frembragte kode automatisk gemmes. Klik på knappen Gennemse for at søge efter projektmappen.

Føje klasser til Visual Studio Project

Marker dette afkrydsningsfelt for at føje de klasser, der er frembragt som kode, til et nyt projekt i Visual Studio. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt, kan du:

  • Redigere projektnavnet.

  • Vælge en Visual Studio-skabelon, som koden skal baseres på.

  • Oprette en løsningsmappe.

  • Redigere løsningsnavnet.

Skabelon

Angiver den Visual Studio-skabelon, der skal bruges sammen med den genererede kode. Listen over skabeloner varierer afhængigt af målsproget.

Hvis du f.eks. frembringer kode i Visual Basic eller Visual C#, findes bl.a. skabelonerne Windows-program, Konsolapplikation, Klassebibliotek og Windows kontrolbibliotek på listen. Hvis du frembringer kode i Visual C++, indeholder listen skabeloner for et ATL-projekt, et ATL-serverprojekt, et Administreret C++-program og mange andre.

Afhængigt af den skabelon, du vælger, genererer Visual Studio yderligere filer, der er nødvendige for den enkelte programtype.

Løsning

Navn

Angiver navnet på løsningen, hvis der er nogen. Klik på Føj klasser til Visual Studio Project for at oprette en løsning eller redigere navnet på løsningen.

Oprette mappe til løsning

Opret en mappe til løsning ved at klikke på afkrydsningsfeltet Opret mappe til løsning og derefter indtaste et navn for løsningen i feltet Navn.

Projektet oprettes på <<filsti>>

Dynamisk tekst, der viser placeringen af de filer, der oprettes, når stien oprettes. Når du redigerer, afspejles de ændringer, du foretager i enten navnet på projektet eller navnet på løsningen, i denne tekst.

Vælge klasser til kodegenerering

I træstrukturen kan du angive valg for de klasseelementer, som den kode, der frembringes, skal indeholde. Udvid eller skjul strukturen efter behov for at markere elementer.

Når du markerer afkrydsningsfeltet på øverste niveau, markeres alle elementerne under det pågældende punkt også som standard. Du kan derefter fjerne markeringerne enkeltvis i afkrydsningsfeltet for de elementer, som den frembragte kode ikke skal indeholde.

Bemærk!  Statisk model, Øverste pakke og Klasse1 er standardnavnene for disse UML-elementer. Navnene kan redigeres i Modelstifinder, og hvis du ændrer dem, vises de redigerede navne på listen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×