Dialogboksen Funktionsmåde (fanen Funktionsmåde)

Interaktionstypografi

Angiver, om en figur fungerer som en streg (endimensional figur) eller en boks (todimensional figur).

Markeret område

Angiver, om der vises figurhåndtag, justeringshåndtag og en justeringsboks, når en figur markeres.

Funktionsmåde for tilpasning

Angiver, hvordan størrelsen på en figur eller et andet objekt i en gruppe ændres, når gruppens størrelse ændres.

Forbindelsesopdeling

Når Forbindelse kan opdeles af figurer er markeret, kan en forbindelse automatisk opdeles af en figur med Figur kan opdele forbindelser aktiveret.

Når Figur kan opdele forbindelser er markeret, kan en figur automatisk opdele en forbindelse med Forbindelse kan opdeles af figurer aktiveret.

Bemærk: Indstillingen Aktiver forbindelsesopdeling under fanen Layout og distribution i dialogboksen Sideopsætning og under fanen Generelt i dialogboksen Indstillinger skal også være markeret, for at disse opdelingsindstillinger fungerer.

Diverse

Når Figur, der ikke udskrives er markeret, vises figuren på skærmen, men når du udskriver tegningen, kommer den ikke med på udskriften.

Når Tilføj figur til grupper ved slip er markeret, og du trækker figuren hen på en eksisterende gruppe, bliver figuren en del af gruppen. Du skal også markere indstillingen Accepter figurer, der slippes under Funktionsmåde for gruppe.

Funktionsmåde for gruppe

Når Fastgør til medlemsfigurer er markeret, kan du fastgøre og klæbe til figurer i en gruppe.

Når Rediger gruppetekst er markeret, kan du redigere teksten i en gruppe.

Når Accepter figurer, der slippes er markeret, accepterer gruppen figurer, der trækkes hen på den, og disse figurer indlemmes i gruppen. Du skal også markere indstillingen Tilføj figur til grupper ved slip under Diverse for de enkelte figurer.

Markering

Angiver, hvad der sker, når du markerer en gruppe.

Kun gruppe angiver, at kun gruppen markeres, når du klikker på en gruppe. Du kan ikke markere de enkelte figurer i en gruppe.

Group only selection behavior

Når en figur i gruppen markeres, markeres hele gruppen. De enkelte figurer kan ikke markeres.

Gruppe først angiver, at gruppen markeres først, når du klikker på en gruppe. Hvis du klikker igen, markerer du en enkelt figur.

Group first selection behavior

Når en figur i en gruppe markeres, markeres hele gruppen.

Selecting a shape in a group that has group first selection behavior

Når du klikker to gange på en figur i en gruppe, markeres selve figuren.

Medlemmer først angiver, at du markerer den enkelte figur, du peger på, når du klikker på en gruppe. Du skal klikke på afgrænsningsrammen omkring gruppen for at markere gruppen.

Individual shape selected first with members first selection behavior

Når en figur i gruppen markeres, markeres den enkelte figur først.

Entire group selected with members first selection behavior

Når du klikker to gange på en figur i gruppen, markeres hele gruppen.

Gruppedata

Angiver gruppevisningsrækkefølgen for tekst eller figurer, du har oprettet med tegneværktøjerne.

Skjul skjuler gruppens tekst eller figurer, som du har oprettet med tegneværktøjerne, men ikke gruppens forbindelsespunkter eller justeringshåndtag.

Bagvedliggende medlemsfigurer placerer gruppens komponenter bag figurerne i gruppen. Hvis gruppen f.eks. indeholder tekst, vises teksten bag de grupperede figurer.

Foran medlemsfigurer placerer gruppens komponenter foran figurerne i gruppen. Hvis gruppen f.eks. indeholder tekst, vises teksten foran de grupperede figurer.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×